Robot Fyn

Projekt i samarbejde mellem CFU på UCL og Langeskov Skole sætter fokus inddragelse af robotter og andre teknologier i grundskolens undervisning.

Fokus på fremtidens teknologier

Formålet med projektet "Robot Fyn" er at sikre bredere eksponering og anvendelse af robotter og teknologier i undervisningen på grundskoleniveau. Projektet sigter mod at uddanne flere personer med ekspertise inden for robotteknologi for at styrke Odense og Fyns vision om at være et globalt center for robotteknologi.

Projektet omfatter tre sideløbende aktiviteter:

1) Robothuset Fyn, som er beliggende på Langeskov Skole, arrangerer undervisningsevents rettet mod elever, der er drevet af teknologi. Disse events foregår både i robothuset på Langeskov Skole og på skoler rundt på Fyn efter rekvirering.

2) Kompetenceløft af lærere på 17 partnerskoler v. CFU-konsulenter med fokus på meget konkrete teknologier. Dette skal bidrage til, at lærerne kan bruge teknologierne inden for deres fagmål og anerkendte didaktikker. Kompetenceløftet indeholder digitale læringsobjekter og kursusaktivitet lokalt på skolerne.

3) Indkøb af teknologier til CFU’s udlånssamling, der kan udlånes af alle skoler på Fyn og de sydfynske øer i projektperioden. Efter afslutning frigives udlån til hele dækningsområdet.

 

Fakta

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, der har bevilget 6 mio. kroner og har opnået støtteerklæring fra Erhvervshus Fyn samt programkontoret i Odense for ’verdens bedste robotby’.

Projektet har et stort samspil med UCL’s mange aktiviteter for at styrke grundskolen på det teknologididaktiske område og sikrer os en stærk markedsposition, ikke mindst ift. nye ansøgninger samt tilslutning til vidensrejsen bett.dk til London 2023 og 2024.

 

Mere info

Fra juni kan du læse mere projektet på www.robotfyn.dk eller du kan læse artiklen fra Elektronik i Fokus.

Artikel fra Elektronik i Fokus.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakt konsulent Lars Clausen på 24 94 05 77 eller lacl@ucl.dk

Lars Clausen Konsulent og projektleder