Implementering af barnets lov i praksis

Den 1. januar 2024 træder den nye barnets lov i kraft, og det kræver en særlig indsats og fokus, når en ny lovgivning skal implementeres i praksis.

Denne indsats kan du få støtte til gennem Social- og Boligstyrelsens kompetenceudvikling, hvor du vil få let adgang til viden om intentionerne bag loven, de nye regler samt mulighed for at opkvalificere dig i metoder til effektiv implementering af regler og intentioner i praksis. 

 

Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsaktiviteterne består både af en række kurser, webinarer, e-læringsmoduler og opfølgningsworkshops.

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og er derfor gratis og inkluderer fuld forplejning for dig som deltager. 

Undervisningen leveres af Københavns Professionshøjskole, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og VIA University College.

Målgruppe

De enkelte aktiviteter er målrettet dig som børne- og ungerådgiver på udsatte- og handicapområdet, konsulenter og kommunale ledere eller for dig, der arbejder i en af kommunens forebyggende eller støttende indsatser eller på anbringelsessteder.

Læs mere om barnets lov samt de enkelte aktiviteter her

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent