Klager over eksamen eller prøver

Vejledning til klager over eksamen og prøver

Som studerende har du mulighed for at klage over forhold ved prøverne.

Ønsker du at klage over din prøve, skal du fremsende en individuel, skriftlig klage, og din klage skal være begrundet.

Du skal indsende din klage senest 2 uger efter, at du har fået offentliggjort din karakter.

For nærmere information om, hvad du kan klage over, og hvordan din klagesag behandles m.v., kan du læse denne klagevejledning.

Hvem skal klagen sendes til?

Klagen skal sendes til: Studie-servicedesk.

7 gode råd

  1. Når prøven er slut, er det en god idé at tage sig tid til at evaluere både processen og resultatet. Hvad kan du lære af det til næste gang?

  2. Ved mundtlig prøve er det en god idé hurtigst muligt at skrive alt ned, som er blevet sagt under eksaminationen og gemme eventuelle notater fra forberedelsestiden.

  3. Hvis du påtænker at fremsende en klage, kan det være en god idé at sove på det, da du har 14 dage til at klage, fra den dag hvor karakteren blev offentliggjort.

  4. Sæt dig godt ind i, hvad der kan klages over og overvej, hvad du vil klage over. Der er måske flere ting, du ønsker at klage over, hvis det er tilfældet, skal du sikre dig at få alt med til hvert enkelt klagepunkt.

  5. Overvej dine begrundelser for klagen nøje, husk at dine begrundelser er en vigtig del af din klage. Din klage med begrundelse er en del af uddannelseschefens beslutningsgrundlag, når der skal træffes en afgørelse i sagen.

  6. Læs din klage grundigt igennem inden du sender den. Få evt. andre til at gennemgå den, så du kan få tilrettet din klage for eventuelle fejl, misforståelser og indforståethed, inden du sender den afsted.

  7. Hvis du er i tvivl om der er mulighed for at klage eller hvis du ønsker at få vurderet om det kan betale sig at klage kan du altid kontakte din studievejleder.

Procedure for håndtering af klager over prøver