Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Kursus

Specialiser dig i komplekse og ustabile patientforløb i samarbejdet mellem kommune, hospital, læge, borger og pårørende.

Tilmeld

Beskrivelse

Udbytte

Når du har gennemført Specialuddannelse i borgernær sygepleje har du fået kompetencer til at:

 • Varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
 • Lede og koordinere sammenhængende patientforløb
 • Sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering af denne viden, der understøtter det løbene kvalitetsarbejde
 • Fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper

Uddannelsens opbygning

Uddannelsesafsnit 1: Kliniske kompetencer

Fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer kombineret med en rehabiliterende, borger- og patientinddragende tilgang.

Uddannelsesafsnit 2: Organsiatoriske kompetencer

Fokus på borgerforløb på tværs af sektorer

Uddannelsesafsnit 3: Kvalitetsarbejde

Fokus på forankring af ny viden og implementering

Uddannelsens struktur

Uddannelsen strækker sig over 40 uger og er fordelt på:

 • 28 ugers klinisk uddannelse på dit eget ansættelsessted
 • 6 ugers ekstern klinik fx på hospital og almen praksis
 • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på professionshøjskolerne skiftevis på campus i UCSYD og UCL.

Der veksles mellem elementerne uddannelsen igennem.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet uddannede sygeplejersker med mindst to års erfaring. For at blive optaget på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du have:

 • Bestået professionsbacheloruddannelse i sygepleje eller
 • Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau eller tilsvarende

Derudover skal du have:

 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område (fortrinsvis primær sygepleje eller almen praksis) samt aftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen

Kontakt

Du kan kontakte studieadministrationen på 6318 3000 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for mere information

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb