Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Kursus

Specialiser dig i komplekse og ustabile patientforløb i samarbejdet mellem kommune, hospital, læge, borger og pårørende.

Tilmeld

Beskrivelse

Udbytte

Når du har gennemført Specialuddannelse i borgernær sygepleje har du fået kompetencer til at:

 • Varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
 • Lede og koordinere sammenhængende patientforløb
 • Sikre en organisatorisk forankring af viden og implementering af denne viden, der understøtter det løbene kvalitetsarbejde
 • Fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper

Uddannelsens opbygning

Uddannelsesafsnit 1: Kliniske kompetencer

Fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer kombineret med en rehabiliterende, borger- og patientinddragende tilgang.

Uddannelsesafsnit 2: Organsiatoriske kompetencer

Fokus på borgerforløb på tværs af sektorer

Uddannelsesafsnit 3: Kvalitetsarbejde

Fokus på forankring af ny viden og implementering

Uddannelsens struktur

Uddannelsen strækker sig over 40 uger og er fordelt på:

 • 28 ugers klinisk uddannelse på dit eget ansættelsessted
 • 6 ugers ekstern klinik fx på hospital og almen praksis
 • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på professionshøjskolerne skiftevis på campus i UCSYD og UCL.

Der veksles mellem elementerne uddannelsen igennem.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet uddannede sygeplejersker med mindst to års erfaring. For at blive optaget på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du have:

 • Bestået professionsbacheloruddannelse i sygepleje eller
 • Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau eller tilsvarende

Derudover skal du have:

 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område (fortrinsvis primær sygepleje eller almen praksis) samt aftale med din arbejdsgiver om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen

Kontakt

Du kan kontakte studieadministrationen på 6318 3000 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for mere information

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Download

Forløbsplan hold 7

Datoer og tilmeld

Forløb