Søg tilskud til din efteruddannelse

Er du i tvivl om dine tilskudsmuligheder til dit kursusforløb eller din efteruddannelse?

Du har mange muligheder for at søge tilskud til dit kursus- eller efteruddannelsesforløb, det handler blot om at kigge de rigtige steder. Du kan på denne side undersøge, hvilke muligheder du har, samt hvordan du søger.

Tilskudsmuligheder

Uddannelsesstøtte til dig, der er faglært eller ufaglært via Omstillingsfonden. 

Frem til og med 2023 er der mulighed for at få betalt hele eller en del af deltagergebyret til efteruddannelse.

Omstillingsfonden

Uddannelsesstøtte til dig, der er omfattet af en overenskomst via Kompetencefonde.

Kompetencefonde for kommunalt ansatte

Den Kommunale Kompetencefond

 

Kompetencefonde for statslig ansatte

Den Statslige Kompetencefond

Kompetencefonde for regionalt ansatte

Den Regionale Kompetencefond

Brancheforeninger og organisationer for privat ansatte

Industriens Kompetenceudviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens

 

Kompetenceudvikling i den finansielle sektor

Finanskompetencepuljen

Uddannelsesstøtte til dig, der har en kort videregående uddannelse og er i arbejde via Statens Voksenuddannelsesstøtte. 

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte til dig, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner.

Kontakt Trine Østerbye Clausen på tocl1@ucl.dk for at høre mere. 

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder

Hør fra vores kunder- og samarbejdspartnere