Få tilskud til din efteruddannelse

Når du ønsker at dygtiggøre dig gennem et kursus- eller efteruddannelsesforløb, er der gode chancer for, at du kan få tilskud gennem en kompetencefond.

Med tilskud fra en kompetencefond, kan din arbejdsgiver sende dig afsted og få hele eller dele af prisen refunderet.

Til dig der er...

Du kan søge om tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, Forhandlingskartellet eller Akademikerne.

Med Den Kommunale Kompetencefond har du mulighed for at få hjælp, med helt op til 30.000 kroner inden for en periode på 12 måneder til dit efteruddannelsesforløb. 

Læs mere om Den Kommunale Kompetencefond her 

Kan jeg få tilskud?

Brug 30 sekunder og få svar på om du kan få tilskud.

Tag testen her

Henrik Pabst Konsulent

Du kan søge om tilskud fra Den Regionale Kompetencefond, hvis du er ansat på overenskomster/aftaler mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, 3F Fagligt Fælles Forbund, Maskinmestrenes Forening og AC - Akademikerne.

Læs mere om Den Regionale Kompetencefond her

Henrik Pabst Konsulent

Du kan søge om tilskud fra Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af en statslig overenskomst eller er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Den Statslige Kompetencefond får tilført midler tirsdag den 6. juni 2023 klokken 10.00.

Læs mere om Den Statslige Kompetencefond her

Henrik Pabst Konsulent

Omstillingsfonden

Uddannelsesstøtte til dig, der er faglært eller ufaglært via Omstillingsfonden. 

Frem til og med 2023 er der mulighed for at få betalt hele eller en del af deltagergebyret til efteruddannelse.

Læs mere om omstillingsfonden her

Industriens Kompetenceudviklingsfond 

Du kan søge om tilskud, hvis du er ansat på samme virksomhed og er omfattet af en af følgende overenskomster: Industriens Overenskomst (ansættelse i mindst seks måneder), Industriens Funktionæroverenskomst (ansætteæse i mindst seks måneder), overenskomst mellem DI og CO-industri for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere (ansættelse i mindst seks måneder), den fødevareindustrielle overenskomsy mellem DI og NNF (ansættelse i mindst seks måneder) eller overenskomsten for slagteområdet mellem DI og NNF (ansættelse i mindst ni måneder).

Læs mere om Industriens Kompetenceudviklingsfond her

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Du kan søge om tilskud, hvis du er medlem af 3F, Blik og Rør, Dansk Metal og Dansk El-forbund, der er ansat på overenskomster med DI Byggeri, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning samt tiltrædelsesoverenskomster.

Læs mere om Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond her

Henrik Pabst Konsulent

Hvis du er ledig på ansøgningstidspunktet, kan du som udgangspunkt ikke søge fondsmidler. Du har til gengæld mulighed for at søge støtte til kompetenceudvikling gennem De regionale uddannelsespuljer for ledige

Du kan se hvilke tilbud til ledige vi har her

Lars Grøndahl Schou Chefkonsulent