ChatGPT, seje prompts og didaktiske idéer til generativ AI i undervisningen

Kursus

Få konkrete idéer til både hvordan du selv kan udnytte potentialet ved generativ AI i mange faglige sammenhænge og hvordan eleverne kan anvende sprogmodellerne til at understøtte deres læring på forskellige måde. 

Datoer og tilmeld

ChatGPT i undervisningen - må man godt det?

Fagligt indhold 

ChatGPT og andre generative AI teknologier har allerede gjort sit indtog i skolen. En del af eleverne især i de ældste klasser bruger det allerede - nogle gange hensigtsmæssigt og andre gange slet ikke. I den verden eleverne møder uden for skolen, bruges sprogmodeller som ChatGPT og andre AI teknologier i stor udstrækning til både trivielle og meget kreative opgaveløsninger. Hvad stiller vi op med AI i skolen? Hvordan klæder vi eleverne på? Hvad kan teknologien - og hvad kan den ikke? Hvad gør vi selv som undervisere? 

På workshoppen retter vi fokus på både åbenlyse fordele ved at bruge generativ i din undervisning og på faldgruberne. Du får inspiration til, hvordan du didaktisk kan tilrettelægge en undervisning med udvalgte generative AI værktøjer, som du og eleverne kan anvende. Workshoppen veksler mellem korte didaktiske oplæg, konkrete eksempler/prompts og hands-on afprøvning af egnede og tilgængelige AI teknologier.     

Udbytte 

  • Forstå hvordan sprogmodeller som f.eks. ChatGPT virker og hvad der ligger bag modellerne. 
  • Prompt-engineering - Hvordan får du chatbotten til at gøre præcis det du vil have den skal gøre? 
  • Egnede tilgængelige værktøjer og deling af prompts med eleverne. 
  • AI som elevernes læringsmakker. 
  • Generativ AI - en gave til elever i læse-skrivevanskeligheder 
  • Rollespil og kreativitet 
  • Idégenerering med AI. 
  • Informationssøgning og dybdelæring 
  • Ideer til brug af generativ AI i dansk, matematik, sprogfag og kulturfag  

På workshoppen vil der være fokus på diskussion, udvikling og justering af eksisterende didaktikker og lærerroller.  

Målgruppe: 

Alle undervisere. Du behøver ikke være oprettet som bruger på nogen tjenester og du behøver ingen forudgående kendskab til generativ AI. 

Er du ikke i målgruppen?  

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere. 

Forplejning 

Kurset er inkl. forplejning

Ulrich Pedersen Dahl Konsulent, teknologiforståelse
Ture Reimer Mattesen Konsulent, teknologiforståelse
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb