Cirkulært byggeri

Kursus

Formålet med kurset er at give deltageren kendskab til bæredygtighedspotentialet i byggeriets materialer, med særligt fokus på ressourceforvaltning og materialers miljømæssige egenskaber, herunder levetid, miljøbelastning og genanvendelsespotentiale.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Omfang

Kursets varighed svarer til en arbejdsdag på 7 timer.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder som bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller har anden funktion inden for den del af byggebranchen, der enten er den rådgivende eller udførende part.
Desuden vil producenter og leverandører af materialer kunne udbygge deres viden inden for markedet.
Det er en fordel, hvis du har kendskab til bæredygtighed og beregning af bygningens energiforbrug. Det skal understreges, at dette ikke er et krav for at kunne deltage.

Indhold

Materiale- og ressourceforvaltning
Affaldshåndtering – herunder genbrug af byggematerialer
Skadelige stoffer, screening, nedrivning, bortskaffelse og behandling
Livscyklusvurdering af materialer, herunder LCA og EPD
Materialepas og -registrering
Design for adskillelse, design for udskiftning og design for reparation
Levetider af byggematerialer i bæredygtigt byggeri.

Udbytte af kurset

Der opnås viden om ressourceforvaltning og materialers miljømæssige egenskaber samt kendskab til håndering af skadelige byggematerialer i forbindelse med ressourceforvaltning.
Man lærer at afkode og anvende en miljøvaredeklaration (EPD), derudover introduceres der til arbejdet med livscyklusvurderinger (LCA).

Anders Ulsted Adjunkt ved UCL Byggeri, Bygningskonstruktør, Master in Energy and Green Architecture
Charlotte Lykke Pedersen Lektor ved UCL Byggeri, Bygningsingeniør, MSc. Climate Engineering
Christian Syversen Adjunkt ved UCL Byggeri, Bygningskonstruktør
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb