Cirkulært byggeri

Kursus

Arbejder du i byggebranchen og interesserer dig for bæredygtigt byggeri? På kurset cirkulært byggeri lærer du bæredygtige materialer, og hvordan de kan bruges.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Formål

Formålet med kurset er at give dig gode kompetencer og færdigheder til vurdere og udpege de bæredygtige muligheder, der findes i de materialer, der anvendes i byggeribranchen.

Du får en dybere forståelse for materialernes egenskaber. Bl.a. vil du tilegne dig viden inden for håndteringen af ressourcer, materialernes egenskaber ift. miljøet, deres levetid, miljøbelastningen og graden af genanvendelse for det enkelte materiale.

Omfang

Kursets varighed svarer til en arbejdsdag på 7 timer.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder som bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller har anden funktion inden for den del af byggebranchen, der enten er den rådgivende eller udførende part.

Desuden vil producenter og leverandører af materialer kunne udbygge deres viden inden for markedet.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til bæredygtighed og beregning af bygningens energiforbrug. Det skal understreges, at dette ikke er et krav for at kunne deltage.

Få tilskud til at deltage

Er du ansat i en af Region Syddanmarks små eller mellemstore virksomheder, så kan EU-programmet, Vækstrettet Kompetenceudvikling, give dig mulighed for at få dækket op til halvdelen af kursets deltagergebyr.

Hør mere om den mulige medfinansiering inden du tilmelder dig kurset.

Kontakt forretningsudvikler Birgitte Junge ved BYG FYN på tlf. 2447 2879 eller på mail bsju@erhvervshusfyn.dk.

Indhold

  • Materiale- og ressourceforvaltning
  • Affaldshåndtering – herunder genbrug af byggematerialer
  • Skadelige stoffer, screening, nedrivning, bortskaffelse og behandling
  • Livscyklusvurdering af materialer, herunder LCA og EPD
  • Materialepas og registrering
  • Byggematerialers levetider i bæredygtigt byggeri
  • LCA-Byg.

Udbytte af kurset

Du opnår viden om ressourcehåndtering og byggematerialers miljømæssige egenskaber. Derudover går du fra kurset med et godt kendskab til skadelige byggematerialer i forbindelse med ressourcehåndteringen.

Du lærer at genkende byggematerialers egenskaber i et miljømæssigt perspektiv. Du vil bl.a. kunne vurdere materialers mulighed for genanvendelse, anvende en miljøvaredeklaration (EPD), samt kunne udarbejde en livcyklusvurdering ved hjælp af LCA-Byg.

Anders Ulsted Underviser, bygningskonstruktør - Master in Energy and Green Architecture: MEGA
Charlotte Lykke Pedersen Lektor ved UCL Byggeri, Bygningsingeniør, MSc. Climate Engineering
Christian Syversen Underviser, bygningskonstruktør
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Download

Program
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb