Den sproglige dimension i matematikundervisningen

Kursus

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med et målrettet fokus på den sproglige dimension i din matematikundervisning, så elevernes ordforråd og færdigheder i at indgå i diskussioner om matematik udvikles. 

Datoer og tilmeld

Få eleverne til at kommunikere i, med og om matematik

Fagligt indhold 

På dette kursus er der fokus på, hvordan du udvikler dine elevers ordforråd og lærer dem at blive gode til at diskutere og forklare i matematik. 

På disse to kursusdage vil vi gå i dybden med, hvordan du kan arbejde med den sproglige dimension i matematikundervisningen som et fast element i alle undervisningsforløb. Du vil møde forskellige didaktiske greb til at øge fokus på sprog og mundtlighed i undervisningen. 

Kurset gennemføres over to dage med flere uger mellem, så du har mulighed for at afprøve nogle af de greb, du møder på første kursusdag, og få flere greb og ideer med på kursusdag to.  

Udbytte 

Konkret inspiration til at arbejde med den sproglige dimension i matematikundervisningen.  

Mulighed for at få sparring på afprøvning i egen praksis. 

Målgruppen  

Lærere fra 1. til 10. klasse. 

Matematikvejledere. 

Er du ikke i målgruppen?  

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere. 

Forplejning 

Kurset er inkl. forplejning.

 

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb