Fælles faglig referenceramme for Ældreområdet samt Sundhed og Rehabilitering

Kursus

Kerneopgaven på velfærdsområder fordrer skift fra ydelser og opgaver til personcentreret omsorg og helhedsorienterede indsatser og dermed en orientering mod relationer og læring. 

Datoer og tilmeld

Ledelse af fælles faglig indsats rykker i front og flytter praksis fra de mange indsatser til en højere grad af ”os og vi” tænkning. Medarbejdere flytter fokus fra min opgave til det vi skal opnå i fællesskab.

Formål

Vi etablerer fælles faglig forståelse som grundlag for at arbejde på tværs af faggrupper og funktioner for helhed i faglige indsatser, hvor borgere og pårørende oplever sig set og hørt og mærker sammenhæng.

Kompetenceforløbet: Ledersporet

Ledelsesopgaven ved udvikling, implementering og forankring af fælles faglig referenceramme

Indhold

Personcentreret omsorg fastsættes som omdrejningspunkt i den fælles faglige referenceramme. Vi kobler til borgerrettet praksis, fælles faglig praksis, ledelsespraksis og organisationsperspektivet.

Vi understøtter faglighed og tværfaglighed gennem ledelsesfokus på medarbejdere og på ledelsesstrengen.

Vi arbejder aktivt med udvikling og udfoldelse af personcentret ledelse koblet til faglig ledelse.

Mål er at du som deltager

Formål med kompetenceforløbet er at du som leder af team eller plejeenhed kvalificeres til varetagelse af implementerings- og forankringspraksis af den fælles faglige referenceramme. Og gennem faglig ledelse sætter retning, rammer og strukturer på ledelse af personcentreret omsorg og dermed implementering og forankring af fælles faglig referenceramme.

Kompetenceforløbet har et omfang på 2 dage understøttet af prøvehandlinger i egen praksis.

Målgruppe

Chefer, ledere, souschefer og teamledere ved ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet.

Kompetenceforløbet: Medarbejderforløb

Fælles fagligt ståsted og fælles praksis forankret ved fælles faglig referenceramme.

Indhold

Kompetenceløftets indhold er opbygget af grundelementer fra personcentreret omsorg og kobles i samarbejdsprocesser til personcentreret praksis i borger- og pårørenderelationer, kollegiale relationer, ledersamarbejde og den organisatoriske ramme.

Den personcentrerede praksis videreudvikles gennem prøvehandlinger i egen praksis og fører til fælles forståelse og fælles praksis.

Omdrejningspunkter i indhold og processer er personcentreret omsorg i borger- og pårørendeperspektiver, dobbeltperspektivet samt relationsdannelse og faglig ledelse som greb til understøttelse af personcentreret omsorg i borgerrelationer.

Mål er at du som deltager

  • Tilegner dig personcentreret omsorg som fælles faglig referenceramme der udgør et afsæt med holdninger til din praksis og hvordan din faglighed sættes i spil
  • Tilegner dig personcentreret praksis som et fælles afsæt der understøtter retning og frigør din og kollegernes fagligheder i processer med og omkring borgerne
  • Udvikler et personcentreret afsæt for tilgang til kernopgaven og hvorledes den fælles kollegiale praksis understøtter denne opgave.

Kompetenceforløbet har et omfang på 2 dage understøttet af prøvehandlinger i egen praksis.

Målgruppe

Medarbejdere ved ældre-, sundheds- og det rehabiliterende område

Om forløbene

Kompetenceforløb for ledere: ledere og chefer

Pris: 2.927,- DKK

Datoer:

Kommer snarest

Kompetenceforløb for teams: social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, fysio- og ergoterapeuter, myndighed, visitation samt ledere og chefer

Pris: 1.878,- DKK

Datoer:

Hold 8: 2. september 2024

Hold 9: 4. september 2024

Hold 10: 10. september 2024

Hold 11: 11. september 2024

Hold 12: 17. september 2024

Hold 13: 19. september 2024

Hold 14: 26. september 2024

Hold 15: 30. september 2024

Hold 16: 3. oktober 2024

Hold 17: 9. oktober 2024

Hold 18: 10. oktober 2024

Hold 19: 30. oktober 2024

Hold 20: 31. oktober 2024

Hold 21: 5. november 2024

Hold 22: 6. november 2024

Hold 23: 7. november 2024

Hold 24: 11. november 2024

Hold 25: 14. november 2024

Hold 26: 18. november 2024

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Helle Littau Nielsen Studiesekretær

Datoer og tilmeld

Forløb