Fællesskabende Lege- og læringsmiljøer

Kursus

Er du interesseret i at der gennem kompetenceudvikling understøttes fællesskabende lege- og læringsmiljøer i dit dagtilbud?

Datoer og tilmeld

Formål

Vi udbyder et kursusforløb der har til formål at understøtte, at professionelle i dagtilbud skaber fællesskabende lege- og læringsmiljøer, der handler om at arbejde med differentierede børnegrupper, hvor der skabes pædagogiske læringsrum, som alle børn har deltagelsesmuligheder i. 

Indhold

Kurset er udviklet med udgangspunkt i modulet ”Leg, kreativitet og læring” fra den pædagogiske diplomuddannelse, der har nedenstående læringsmål:

Målet er at deltagerne opnår kompetence til at de:

  • kan ud fra et børneperspektiv samarbejde om at styrke børns leg
  • kan i samarbejde påtage sig ansvar for udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber
  • med kolleger udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet
  • kan udvikle en pædagogisk praksis med afsæt i et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg
  • har grundlæggende viden om kreativitet, børns leg og legekultur samt indsigt i legens betydning i et dannelses- og læringsperspektiv
  • har viden om og kan reflektere over betydningen af den professionelles indsats i samspil med de institutionelle rammer, rum og betingelser
  • kan analysere og vurdere legens betydning for børns dannelse, udvikling og deltagelse
  • kan begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer
Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik
Mona Paagaard Nielsen Underviser
Hanne Gregersen Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb