I risiko for ordblindhed - understøt indskolingsbørn i skriftsprogs -vanskeligheder

Kursus

Vil du gerne klæde dine elever bedst muligt på til at blive læsere og skrivere også de elever der har svært ved skriftsproget? Så er dette kursus noget for dig.

Datoer og tilmeld

Inden ordblindetesten forebyggende og foregribende indsatser i indskolingen

Fagligt indhold

På kurset vil der være fokus på forebyggende og foregribende indsatser, hvor du kan være med til at ruste dine indskolingselever med risiko for ordblindhed bedst muligt.
Med udgangspunkt i viden om læse- og skriveudvikling arbejdes der med praksisorienterede tiltag, der kan integreres i din undervisning og din skoles hverdag. Der lægges op til, at du undervejs kan afprøve tiltag i din undervisning evt. koblet til Ordblindeugen(uge 40).

Udbytte

Sigtet med kurset er, at du får ideer til tiltag og aktiviteter, der kan støtte de elever, der er i risiko for ordblindhed i deres tilegnelse af skriftsproget. I løbet af kurset inddrages de læremidler, du arbejder med til hverdag, så du bliver støttet i at udvikle tiltag, der passer ind i netop undervisning.

Målgruppen

Kurset er for lærere, børnehaveklasseleder eller pædagoger i indskolingen, der arbejder med elevernes første læsning og skrivning i indskoling.

Ulla Olander Vangsted Underviser, Pædagogik og Læring
Karina Elsig Thøgersen Lektor
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb