Livsduelighed, trivsel og læring gennem Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Kursus

En vision om, at alle børn og unge overordnet skal udvikle deres livsduelighed og det for hvert enkelt barn mulige faglige niveau fordrer specialundervisning af høj kvalitet, hvor det enkelte barn oplever en positiv trivsel og læringsudvikling, samt et styrket almenområde, der har et kontinuerligt fokus på at blive dygtigere i den brede inklusionsindsats.

 

Datoer og tilmeld

På kurset understøttes fagprofessionelle i at fremme børns livsduelighed og læring af høj kvalitet.

Mål

Målet er at give børn positive oplevelser af trivsel og læringsudvikling, samt at professionelle styrker læringsmiljøer, der har et kontinuerligt fokus på den brede inklusionsindsats.

Indhold

Med afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi og inklusionspædagogik skal der gennem dette kompetence- og praksisudviklingsforløb udvikles et teoretisk og pædagogisk afsæt for at sikre en stærkere og mere ensartet inklusionsindsats for alle børn. Forløbet vil bidrage til at skabe mangfoldige og fleksible læringsmiljøer, hvor pædagogikken og undervisningen målrettes til det enkelte barns behov og forudsætninger.

Deltagerne på kurset vil møde indholdsområder som:

  • Livsduelighed og læring
  • Neuroaffektiv udviklingspsykologi
  • Positiv psykologi
  • Resiliens
  • Mentalisering
  • Arousal
  • Nærværende øjeblikke i pædagogiks praksis
Hanne Gregersen Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb