Maskinsikkerhedskursus

Kursus

På dette kursus bliver du undervist og får rutine i at anvende og vedligeholde maskiner i værkstedet. Der indgår didaktiske overvejelser i forbindelse med elevernes sikkerhed.

 

 

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold:

Ved at deltage i maskinsikkerhedskurset opnår du viden om:

  • Instruktion i brugen af og vedligeholdelse af båndsav, afretter/tykkelseshøvl, rundsav og i andre af værkstedets eldrevne maskiner og håndværktøjer.
  • Instruktion i risiko og faremomenter forbindelse med undervisning i faget.
  • Didaktiske overvejelser i forbindelse med elevers anvendelse af maskiner.

Kurset er et praktisk kursus, hvor kompetencer opnås i en vekselvirkning mellem oplæg/ instruks og praktisk arbejde ved maskinerne

Du vil i løbet af de 8 kursusgange komme til at arbejde individuelt med dit eget projekt relateret til maskinbrug.

 

Udbytte:

Når du har gennemført kurset, kan og må du betjene maskiner i forbindelse med undervisning i håndværk og design.

 

Målgruppen:

Kurset er henvendt til lærere og pædagoger, der skal bruge værkstedets maskiner i forbindelse med undervisning i håndværk og design.

Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb