Netværk for læsevejledere

Kursus

Formålet er at skabe et forum for viden- og erfaringsdeling, hvor deltagerne samtidig holdes opdaterede med den nyeste viden og forskning på læse- og vejlederområdet. Desuden får deltagerne mulighed for at få indsigt i nyeste læremidler og kurser.

Tilmeld

Et stærk fagligt netværk af læsevejledere.

Fagligt indhold

Dette læsevejledernetværk har fungeret gennem rigtig mange år i UCL-regi.

Hvert år siger vi velkommen til nye medlemmer og glæder os over, at vi både er fagligt mangfoldige, men samtidig alle optagede af mange af de samme udfordringer i forhold til børns læseudvikling og læring gennem læsning.

På dette års møder tager vi fat om tre vidt forskellige temaer, som alle optager læsevejledere landet over.
Læs om de tre oplægsholdere og deres temaer herunder. Hver gang er der tid til at drøfte oplæggets relation til læsevejlederopgaven. Vi glæder os til at se gamle og nye medlemmer i netværket.

1. mødegang – 14. september 2021 Vejle - 16. september 2021 Odense (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Kontekstorienteret grammatikundervisning

Kurset inspirerer til en kontekstorienteret staveundervisning. Du kommer til at arbejde med:

  • Udviklingen fra en traditionel staveundervisning til kontekstorienteret staveundervisning
  • Elevernes staveudviklingstrin som afsæt for differentiering
  • Kontekstorienteret didaktik hæftet på elevens egen skriveundervisning

v/ pæd. Konsulent CFU, UCL, Anette Vestergaard Søberg

2. mødegang – 29. november 2021 Vejle – 16. november 2021 Odense (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Hvad er læselyst

Læselyst? Det er når man har lyst til at læse! Hvor svært kan det være? Men læselyst er meget mere end det. Det er både noget individuelt og noget kollektivt, der er noget der kræver læsekompetence, at man kan vælge den rette bog og så er det formet af miljø og mennesker. Det gør læselyst til et ganske omfattende, endda multifacetteret, begreb - og des mere spændende at dykke ned i. Det er det vi gør i dette oplæg, hvor jeg lægger såvel forsknings- som elevperspektiver på læselyst.

v/ Ajunkt, Kristiane Hauer

 

3. mødegang – 4. april 2022 Odense – 7. april 2022 Vejle (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Undervisning af elever (i gul kategori) i skrive- og læsevanskeligheder

Elever, der i Ordblindetesten scorer i gul kategori – vanskeligheder med fonologisk kodning - er som udgangspunkt ikke ordblinde og dermed ikke støtteberettiget i SPS-ordningen. Et resultat i den gule kategori vidner om samme slags vanskeligheder som et resultat i den røde kategori, men ikke i samme grad. Resultatet kalder dog på en undervisning og en indsats, som ser anderledes ud end til den ordblinde elev, der automatisk får adgang til LST og Nota.

v/ Lektor, Helle Bonderup Grene

Udbytte

Kurserne indeholder både praksisnære aktiviteter, videndeling og oplæg.

Målgruppen

Læsevejledere og andre, der interesserer sig for børns læseudvikling og læsevejlederens opgaver.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb