Netværk for læsevejledere

Kursus

Deltag i UCLs stærke faglige netværk for læsevejledere og læsevejlederstuderende. Vi mødes tre gange om året til faglige oplæg fra eksperter om aktuelle problemstillinger af relevans for arbejdet som læsevejleder.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Dette læsevejledernetværk har fungeret gennem rigtig mange år i UCL-regi.

Hvert år siger vi velkommen til nye medlemmer og glæder os over, at vi både er fagligt mangfoldige, men samtidig alle optagede af mange af de samme udfordringer i forhold til børns læseudvikling og læring gennem læsning.

På dette års møder tager vi fat om tre vidt forskellige temaer, som alle optager læsevejledere landet over.

Læs om de tre oplægsholdere og deres temaer herunder. Hver gang er der tid til at drøfte oplæggets relation til læsevejlederopgaven. Vi glæder os til at se gamle og nye medlemmer i netværket.

Målgruppe

Læsevejledere og andre, der interesserer sig for børns læseudvikling og læsevejlederens opgaver.

Formål

Formålet er at skabe et forum for viden- og erfaringsdeling, hvor deltagerne samtidig holdes opdaterede med den nyeste viden og forskning på læse- og vejlederområdet.

Desuden får deltagerne mulighed for at få indsigt i nyeste læremidler og kurser.

Anvendelse

Kurser indeholder både praksisnære aktiviteter, videndeling og oplæg.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Læs mere om indholdet på netværksdagene ved at klikke på ’vis mere’

2020-2021

1. mødegang - 8. september 2020 Odense - 14. september 2020 Vejle (kl.14.00-16.30 på begge lokationer)

Læsevejleder med leder under armen

På årets første mødegang får vi besøg af Rikke Lund Gade, der er læsevejleder på Skåde Skole, Aarhus Kommune og bestyrelsesrepræsentant i Landsforeningen af Læsepædagoger.

Arbejdet som læsevejleder er udfordrende og interessant. Det er en rolle, som typisk defineres og forvaltes forskelligt afhængig af den enkelte læsevejleders kompetencer og interesseområder, skolens økonomi, ledelsens engagement og endelig kommunens valg og prioriteringer.

I de seneste år har mange læsevejledere i takt med Ordblindetesten også oplevet at skulle forholde sig fagligt, didaktisk, kollegialt og måske endda it-teknisk til en “ny”gruppe ordblinde elever på skolen. Hvordan varetager du læsevejlederfunktion på din skole? Vælger du selv dine indsatser og hvem definerer din tid? Oplægget vil tage udgangspunkt i ovenstående, og der vil være eksempler på konkrete årshjul, indsatser og funktionsbeskrivelser for læsevejledere. Du er velkommen til at tage din leder med til denne netværksgang, hvor I vil få mulighed for sammen at være nysgerrige ind i kompleksiteten af læsevejlederrollen.

Din leder bedes ved tilmelding skrive 'Leder' i kommentarfeltet, herefter retter kursusafdelingen prisen til 70,- kr. som dækker forplejningen.

2. mødegang - 17. november 2020 Odense - 3. december 2020 Vejle (kl.14.00-16.30 på begge lokationer)

Guided Reading - en differentieret læseundervisning i grundskolen

I Guided Readng læser eleverne på små homogene hold i bøger, der passer til deres læseniveau. Læsning handler ikke kun om afkodning, men om at blive klogere på sig selv og omverdenen. Eleverne skal læse i gode bøger, der beriger og berører dem. Vi skal skabe læselyst!

En Guided reading lektion varer ca 30 minutter. Underviseren får mulighed for at komme meget tæt på den enkelte elevs læsning og læring. Der arbejdes også på bogstav/lydniveau, samlesætninger og senere hen også fokus på at skrive små historier.

Du præsenteres for, hvad Guided Reading er og ikke er. Intet materiale kan alt, heller ikke Guided Reading. Hvad kan man med fordel bruge Guided Reading til i indskolingen og på mellemtrinnet?

v./ læsekonsulent Lisbeth Skov Thorsen og læsevejleder Wenche Kortbæk

3. mødegang - 09. februar 2021 Odense - 10. februar 2021 Vejle (kl.14.00-16.30 på begge lokationer)

Hvad læsevejlederen bør vide om god skrivedidaktik

På skoleårets tredje netværksgang kigger vi ind i, hvad den nyeste forskning siger om god skrivedidaktik, og hvordan kan det udfoldes i overensstemmelse med mål og undervisningsvejledningen for dansk. Vi ser særligt på, hvordan man kan arbejde med skrivedidaktik, der lægger vægt på situeret fremstilling og autentiske skrivesituationer.

v./pæd. konsulenter Anette Vestergaard Søberg og Louise Duus Skovbjerg

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus

Forløb