Netværk for læsevejledere

Kursus

Formålet er at skabe et forum for viden- og erfaringsdeling, hvor deltagerne samtidig holdes opdaterede med den nyeste viden og forskning på læse- og vejlederområdet. Desuden får deltagerne mulighed for at få indsigt i nyeste læremidler og kurser.

Se datoer

Et stærk fagligt netværk af læsevejledere

Fagligt indhold

Dette læsevejledernetværk har fungeret gennem rigtig mange år i UCL-regi.
Hvert år siger vi velkommen til nye medlemmer og glæder os over, at vi både er fagligt mangfoldige, men samtidig alle optagede af mange af de samme udfordringer i forhold til børns læseudvikling og læring gennem læsning.

På dette års møder tager vi fat om tre vidt forskellige temaer, som alle optager læsevejledere landet over.
Læs om de tre oplægsholdere og deres temaer herunder. Hver gang er der tid til at drøfte oplæggets relation til læsevejlederopgaven. Vi glæder os til at se gamle og nye medlemmer i netværket.

1. mødegang – 3. oktober 2022 Vejle - 6. oktober 2022 Odense (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Komorbiditet – når ordblindhed optræder sammen med andre typer af vanskeligheder

Komorbiditet er, når to (eller flere) forskellige indlæringsvanskeligheder optræder samtidigt - og gør det oftere end hvad man statistisk set burde forvente. Megen forskning peger på, at ordblindhed kan optræde sammen med andre typer af vanskeligheder som ADHD, udviklingsbetinget sprogforstyrrelse (DLD), motorisk udviklingsforstyrrelse (DCD/dyspraksi) og vedvarende og store matematikvanskeligheder (dyskalkuli, også kaldet talblindhed).

Nærmere information om oplægsholder kommer.     

2. mødegang – 10. januar 2023 Vejle – 11. januar 2023 Odense (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Netværksmøder for elever med ordblindhed

Omkring 400.000 danskere menes at være ordblinde. Alligevel kan det være en ensom oplevelse at sidde i 4.c. som ordblind elev og føle sig helt alene i verden. Det er derfor vigtigt, at vi ikke kun inddrager tidlig struktureret afkodningsindsats og understøttelse med Læse- og SkriveTeknologi (LST) i vores arbejde med ordblinde elever. Vi er også nødt til at få fokus på netværket omkring det ordblinde barn, og her er lokale skolebaserede netværk en vigtig opgave for skolens ordblindeansvarlige.

v/ læsevejleder på Højmeskole og læsekonsulent i Nordfyns Kommune, Lene Rønn

3. mødegang – 12. april 2023 Vejle – 13. april 2023 Odense (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Aktive, strategiske læsere i alle fag

En kort præsentation af den teoretiske forståelsesramme for arbejdet med evidensbaserede læseforståelsesstrategier, tilrettelagt i en stadigt stigende progression dækkende hele grundskoleforløbet - herunder tiltag der særligt kan gælde for elever med lav læsemotivation og passiv tilgang til læsningen. Hvordan kan læsevejlederen fungere som igangsætter og inspirator for det tværfaglige samarbejde om læseforståelsesstrategier - så også faglærerne i klasseteamet kommer godt i gang med det konkrete arbejde med læseforståelsesstrategier?

v/ proceskonsulent og forfatter, Merete Brudholm

Udbytte

Kurserne indeholder både praksisnære aktiviteter, videndeling og oplæg.

Målgruppen

Læsevejledere og andre, der interesserer sig for børns læseudvikling og læsevejlederens opgaver.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the med kage.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb