Netværk for læsevejledere

Kursus

Formålet er at skabe et forum for viden- og erfaringsdeling, hvor deltagerne samtidig holdes opdaterede med den nyeste viden og forskning på læse- og vejlederområdet. Desuden får deltagerne mulighed for at få indsigt i nyeste læremidler og kurser.

Se datoer

Et stærk fagligt netværk af læsevejledere

Fagligt indhold

Dette læsevejledernetværk har fungeret gennem rigtig mange år i UCL-regi.
Hvert år siger vi velkommen til nye medlemmer og glæder os over, at vi både er fagligt mangfoldige, men samtidig alle optagede af mange af de samme udfordringer i forhold til børns læseudvikling og læring gennem læsning.

På dette års møder tager vi fat om tre vidt forskellige temaer, som alle optager læsevejledere landet over.

Læs om de tre oplægsholdere og deres temaer herunder. Hver gang er der tid til at drøfte oplæggets relation til læsevejlederopgaven. Vi glæder os til at se gamle og nye medlemmer i netværket.

 

1. mødegang – 27. september 2023 Odense – 28. september 2023 Vejle (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Er der en rød tråd fra børnestavning til retskrivning?

Eleverne starter i børnehaveklassen med at lære bogstaver og slutter i 9. klasse med FP9 i Retskrivning - men hvad i alverden skal der ske i mellemtiden? Lad os med udgangspunkt i en god start på skriftsprogsudviklingen drøfte, hvordan vi bedst muligt kan guide lærerne til at arbejde funktionelt med stavning gennem hele forløbet.

Man kunne også spørge: Hvorfor forlader så mange elever folkeskolen med utilstrækkelige stavefærdigheder … og er det overhovedet et problem? Stavekontrol, ordforslagsprogrammer og tale-til-tekst er jo opfundet! 

V/ læsekonsulent, Lis Pøhler

 

2. mødegang – 16. januar 2024 Vejle – 17. januar 2024 Odense (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Fremtidens læsevejleder

I oplægget præsenterer jeg med udgangspunkt i et ph.d.-studie, hvordan læsevejledningsrutiner ser ud i praksis. Jeg zoomer ind på de aktiviteter, som er forbundet med læsevejledning dvs. hvordan det gøres, men også på hvordan læsevejledningsrutiner er foranderlige. Med udgangspunkt i læsevejlederinterviews ser vi på, hvad læsevejledere ønsker mere af i fremtiden, hvis de kunne bestemme, men også hvad der kan udfordre disse ønsker. I oplægget kommer jeg ind på, hvordan rutiner kan forstås samt hvilke potentialer der er i rutiner hvad angår forandring og forankring af viden i skolen. Oplægget diskuterer, hvad rutiner har med fremtidens læsevejleder at gøre.

Oplægget tager udgangspunkt i et ph.d.-projekt, hvor jeg fra (2019 pilotprojekt) 2020-2022 har skygget 5 læsevejledere i folkeskolen for at undersøge, hvordan de arbejder med test og andre typer af data. Dette er undersøgt inden for den teoretiske ramme om organisatoriske rutiner.

v/ adjunkt, Karina Kiær, UCSYD

3. mødegang – 18. marts 2024 Vejle – 20. marts 2024 Odense (kl. 14.00-16.30 på begge lokationer)

Stationsundervisning som ramme for en differentieret skriftsprogundervisning i hele skoleforløbet

Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, hvilket stiller større krav til de didaktiske valg i udformningen af en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder, således at det bliver lettere at tilrettelægge en læse- og skriveundervisning, der imødekommer elevernes forskellige udviklingstrin. Oplægget vil komme omkring:

  • Kortlægning af elevernes faglige niveau som forudsætning for en differentieret læse- og skriveundervisning
  • Organisering
  • Feedback
  • Inspiration til forløb og opgaver i stationerne
  • Inddragelse af læremidler fra CFU

v/ pædagogiske konsulenter, Louise Duus Skovbjerg, Anette Vestergaard og Marie Elmegaard Pedersen, CFU i UCL

Udbytte

Kurserne indeholder både praksisnære aktiviteter, videndeling og oplæg.

Målgruppen

Læsevejledere og andre, der interesserer sig for børns læseudvikling og læsevejlederens opgaver.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the med kage.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb