PLC planlægger nyt skoleår

Kursus

Få inspiration til tid med elever og lærere i PLC i næste skoleår. Du bliver præsenteret for nyeste ideer og tendenser på PLC-området. Du får tid til at arbejde med planlægning af et årshjul, indkøb af læringsressourcer og indretning af PLC.

Se datoer

PLC i kommende skoleår

Fagligt indhold

Årshjul, undervisningsmidler og teamet tilknyttet PLC er nøgleordene denne eftermiddag. På dagen kan du vælge mellem forskellige oplæg omhandlende:

  • Sidste nyt fra CFU
  • Samarbejde vejledere og ressourcepersoner tilknyttet PLC
  • Nyeste undervisningsmidler målrettet dansk, matematik, kulturfagene og teknologiforståelse
  • Årshjul i PLC

Dagen veksler mellem minioplæg, tid til sparring og samarbejde og læremiddelsøgning i CFU’s udlåns- og informationssamling. CFU´s PLC-konsulent står til rådighed med vejledning og inspiration.

Udbytte

Du får på forberedelsesdagen:

  • præsenteret læringsressourcer målrettet dansk, matematik, kulturfag og teknologiforståelse
  • inspiration til at styrke samarbejdet i PLC-teamet
  • indblik i CFU’s mangfoldige tilbud til PLC
  • arbejdstid til at lave årshjul for aktiviteter i dit PLC i kommende skoleår
  • tid til videndeling med andre PLC’erne

Målgruppen

Kurset er for Læringsvejledere og andre vejledere tilknyttet PLC

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

CFU er vært med en kop kaffe.

Bettina Skov Halskov Pædagogisk Konsulent for Pædagogisk Læringscenter
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Charlotte Rasmussen Kursussekretær

Se datoer

Forløb