PLC planlægger nyt skoleår

Kursus

Få inspiration til tid med elever og lærere i PLC i næste skoleår. Du bliver præsenteret for nyeste ideer og tendenser på PLC-området. Du får tid til at arbejde med planlægning af et årshjul, indkøb af læringsressourcer og indretning af PLC.

Se datoer

PLC i kommende skoleår

Fagligt indhold

Årshjul, læringsressourcer og PLC som læringsrum er nøgleordene denne eftermiddag. På dagen kan du vælge mellem forskellige oplæg omhandlende:

  • Årshjul i PLC v/Marie Elmegaard
  • Nyeste læringsressourcer målrettet dansk, matematik og naturfag v/Anette Vestergaard Søberg, Rikke Teglskov Schnedler og Ulrich Pedersen Dahl
  • Den åbne skole v/Astrid Marie Møller Danielsen
  • CFU’s tilbud til PLC v/Anne-Marie Winther Tirsvad

Dagen veksler mellem minioplæg, tid til samarbejde, læremiddelsøgning i CFU’s udlåns- og informationssamling og udstilling med fokus på det fysiske læringsrum i PLC. CFU´s PLC-konsulent står til rådighed med vejledning og inspiration.

Udbytte

Du får på forberedelsesdagen:

  • præsenteret læringsressourcer målrettet dansk, matematik og naturfag
  • inspiration til PLC og den åbne skole
  • inspiration til indretning af det fysiske læringsrum i PLC
  • indblik i CFU’s mangfoldige tilbud til PLC
  • arbejdstid til at lave årshjul for aktiviteter i dit PLC i kommende skoleår
  • tid til videndeling med andre PLC’erne og sparring på dine aktiviteter i PLC

Målgruppen

Kurset er for Læringsvejledere og andre vejledere tilknyttet PLC

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

CFU er vært med en kop kaffe.

Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Rikke Graff Brink Pædagogisk konsulent, Pædagogisk Læringscenter
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Se datoer

Forløb