Skab deltagelses-muligheder for alle elever i kreative og motiverende læringsrum

Kursus

Skab deltagelsesmuligheder for alle dine elever i kreative og motiverende læringsrum og meningsfulde processer. Vi arbejder med rum, materialiteter og didaktiske design i praksis.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Kurset giver indblik i og redskaber til at skabe motiverende læringsrum der involverer eleverne gennem kreative læreprocesser. Vi arbejder med deltagelsesmuligheder, praksisfagligheder, sammensatte og fleksible læringsrum som en del af didaktiske design.
Der tages afsæt i innovationsdidaktik og bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre.
På kurset tages afsæt i:

  • Kreativ tænkning og kreative kompetencer
  • Didaktiske designs fra ide til handling i grundskolen
  • Værksteds- og stationsundervisning i et praksisfagligt perspektiv
  • Indretning og udvikling af egne sammensatte og fleksible læringsmiljøer
  • Elevers deltagelsesmuligheder og medbestemmelse i åbne processer
  • Den røde tråd i kreative og innovative processer
  • Praksisfaglige feedbackdialoger der fremmer trivsel

Dagen bliver en vekselvirkning mellem teori om læringsrum, afprøvning af metoder, gode diskussioner og konkret praksis. Medbring skitser, fotografier, tegning, osv af egne læringsrum med henblik på udvikling.

Udbytte

  • Konkrete og praksisnære ideer til sammensatte og fleksible læringsrum, der skaber deltagelsesmuligheder for eleverne
  • Afprøvning af metoder og egen tid til udvikling
  • Viden om og ideer til udvikling af egne læringsrum

Målgruppen

Lærere, pædagoger, konsulenter og andre der ønsker at arbejde med kreative og motiverende læringsrum.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Bettina Skov Halskov Pædagogisk Konsulent for Pædagogisk Læringscenter
Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Morten Relster Pædagogisk konsulent i Innovation og Entreprenørskab
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Datoer og tilmeld

Forløb