Studentervejlederkursus

Kursus

Studentervejleder på grunduddannelserne ved UCL

Som studentervejleder skal du have overskuddet og lysten til at fungere som en ressource i forhold til dine medstuderende. Du har det unikke perspektiv, at du selv er studerende i modsætning til studievejlederne og derfor har nogle helt andre forudsætninger for at skabe en anden form for kontakt end kontakten mellem en studievejleder og en vejlednings-søgende.

Se datoer

Studentervejledernes overordnede funktion er at:

 • vejlede om det at være studerende på en professionsuddannelse eller erhvervsakademiuddannelse.
 • vejlede om uddannelsesforløb, krav, forventninger og muligheder på uddannelsen

 

Du skal som studentervejleder være med til gennem ung til ung vejledning, at:

 • bidrage til medstuderendes trivsel
 • styrke de faglige og sociale relationer gennem studiet
 • fastholde medstuderende på uddannelsen
 • fungere som vejviser gennem studiet
 • bidrage til et frugtbart studiemiljø

 

Hvad kan du som studentervejleder bruges til?

 • At støtte medstuderende i at gennemføre uddannelsen
 • At være til rådighed, hvis medstuderende vil drøfte studiemæssige, faglige, sociale og karrieremæssige forhold
 • At vejlede om uddannelsesforløb, krav, forventninger og muligheder
 • At vejlede om gruppearbejde og det at være studerende
 • At vejlede ved problemer, der har studiemæssige konsekvenser for den enkelte studerende med henblik på at skabe trivsel på studiet
 • At give hjælp, råd og vejledning om studiemæssige problemer, som påvirker trivslen på studiet

Studentervejlederfunktionen er underlagt tavsheds- og oplysningspligt. I tvivlstilfælde bør du henvise til en studievejleder eller andre relevante ansatte. Du skal kende de over-ordnede regler for:

 • Eksamen
 • Orlovsregler
 • Regler for studieskift og ophør
 • SU/SPS-støtte

 

Kursets indhold:

 • Kommunikationsteori
 • Samtaleteknik
 • Vejledningsmetoder
 • Vejledning i grupper og fællesskaber
 • Vejledning via elektroniske medier
 • Vejledningens rammer
 • Etik
 • Uddannelsernes opbygning samt gældende regler og rammer for studerende

 

Tilmelding til studentervejlederkurset sker ifølge aftale med din uddannelseschef/leder. 

Kursusprisen er kr. 2500,-. Kurset betales af den uddannelse, du går på.

Line Adler Øberg Studievejleder
Susanne Kaatmann, konsulent Underviser bl.a. i didaktik, læring og ungdomspædagogik
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Se datoer

Forløb