Samarbejde om integreret praktik i ny læreruddannelse

Kursus

Nyt tre-dages-kursus med fokus på samarbejde mellem praktiklærere i grundskolen og professionshøjskoleundervisere, hvor integreret praktik i Læreruddannelse 2023 er omdrejningspunktet.

 

Datoer og tilmeld

I den nye læreruddannelse (LU23) er der et skærpet fokus på praktikken som kontinuerlig arena for de studerendes læring og progression. Det giver skolerne og deres medarbejdere en mere vidtrækkende opgave som meduddannere end tidligere. Mange flere skoler og lærere vil blive inddraget i integreret praktik der både omfatter udstrakte praktikforløb og blokpraktik.

Hvor det store ansvar for praktikanterne tidligere har påhvilet skolens praktikvejleder, må en større gruppe af lærerkollegiet, nemlig faglærerne inden for de forskellige undervisningsfag, nu træde stærkere til.

En del af de kommende praktiklærere har ikke tidligere erfaringer med studerende i praktik. Det gælder i første omgang de dansk-, matematik- og engelsklærere, som med LU23 skal modtage studerende og de-facto fungere som deres primære vejleder fra første studieår. Senere vil også faglærere fra de øvrige undervisningsfag blive inddraget. Det er nemlig i praksis dem, der får det store meduddanner-ansvar i forhold til de studerendes undervisningsfaglige progression.

Samtidig stiller LU23 nye krav til Professionshøjskolernes undervisere i forhold til intensiveret samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

På det nyudviklede kursus lægger vi op til at kommende praktiklærere og undervisere fra UCL sammen skal blive klogere og udvikle deres samarbejde om praktikken i LU23.

 

Læringsfokus:

 • Rammer for ny læreruddannelse
  • Styringsdokumenter, udstrakt praktik og blokpraktik
 • Samarbejdet omkring lærerstuderendes læreprocesser i integreret praktik
  • Skolen som uddannelsesorganisation, kommunikation og vejledningsmetode samt etik i samarbejdet
 • Læring i praksis - undersøgende tilgange til egen praksis
  • Undersøgelsesmetoder til brug i praktikken samt etiske overvejelser
 • Evaluering i udstrakt praktik og blokpraktik
  • Uddannelsesplan, progression i praktikforløbet, vurdering og bedømmelse af studerende i praktik

Tilrettelæggelse:

Der vil blive lagt vægt på, at undervisningen er dialogisk og præget af en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere samt erfaringsudveksling.

På kurset inddrages eksemplariske cases fra deltagerne.

På kursusdagene arbejdes med undersøgende og samskabende processer i en orientering mod fælles udvikling og forståelse af nye rammer for samarbejdet om praktikken. Dagene vil typisk være tilrettelagt med oplæg, øvelser, erfaringsudveksling i grupper på tværs samt forberedelse af mellemrumsaktiviteter.

Før kursusforløbet:

Forud for opstart af kurset distribueres videooplægget "Intro til ny læreruddannelse" som kursusdeltagerne forventes at have set inden kursusstart.

Dorthe Østerby Toft Lektor og cand.mag.pæd
Anders Rasmussen, konsulent Lektor
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb