Tværprofessionelt samarbejde om inklusion mellem skole og PPR

Kursus

Kurset tilbyder den nyeste viden inden for tværprofessionelt samarbejde om inklusion mellem skole og PPR og tilbyder konkrete handlemuligheder for lærere, pædagoger og ressourcepersoner.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

På kurset kommer vi til at sætte forskningsviden i spil i forhold til konkrete måder at kunne samarbejde om inklusion i skolen læringsfællesskaber i samarbejde med PPR. Det betyder at vi arbejder med:

  • Tværprofessionelt samarbejde om inklusion
  • Fælles udforskning og håndtering af skolevanskeligheder
  • Nye håndteringsmuligheder med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra egen praksis

Undervisningen foretages af Christoffer Granhøj Borring, adjunkt, ph.d., og bygger på hans nyeste forskning om tværprofessionelt samarbejde mellem skole og PPR samt Gry Tybjerg, lærer, lektor, ph.d., der har forsket i tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Udbytte

Du bliver i stand til at anvende ny viden om tværprofessionelt samarbejde og tilegner dig nye pædagogiske handlemuligheder til i samarbejde med PPR at udforske og håndtere skolevanskeligheder i din egen praksis.

Målgruppen:

Kurset er for dig, der er optaget af/har ansvar for, hvordan samarbejdet med PPR kan optimeres på din skole hvad enten du er lærer, pædagog eller ressourceperson.

Christoffer Granhøj Borring Ph.d.-studerende
Gry Marie Tybjerg Lektor, ph.d. Anvendt Velfærdsforskning
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb