Anvendt erhvervsforskning

Afdelingen bidrager til at erhvervslivet kritisk kan evaluere og indoptage forandringer, som for eksempel ny teknologi, nye trends eller andre krav fra omverdenen.

Kriser, ny teknologi og lovgivning samt skiftende forbrugertrends er eksempler på forandringer som erhvervslivet skal håndtere. Det kræver omstillingsparathed, modstandsdygtighed og agil beslutningskraft.

Anvendt Erhvervsforskning skaber viden og løsninger i samspil med erhvervslivet – viden der danner grundlag for nye handlemuligheder for virksomheder i samfundets stigende forandringspres. Det vil sige, vi bidrager til at erhvervslivet kritisk kan evaluere og indoptage forandringer, som for eksempel ny teknologi, nye trends eller krav fra omverdenen som betyder ændrede forretningsmodeller, nye arbejdsmetoder eller ændrede ledelsesstrukturer.

Hvordan udvikler vi viden?

Laboratorietankegangen er kendetegnende for den måde Anvendt Erhvervsforskning udvikler viden på. Laboratorier giver mulighed for at udvikle og teste viden i specifikke sammenhænge og træne færdigheder.

I vores laboratorier giver undervisere og studerende muligheder for at opøve kompetencer og erfaringer med brug - og anvendelsesmuligheder af ny teknologi. Samtidig er laboratorier en måde at invitere virksomheder til at afprøve de konkrete forandrings- og forbedringspotentialer, som ny teknologi indebærer.

Hvad arbejder vi med?

Hos Anvendt Erhvervsforskning arbejder vi med mange forskellige projekter der tager udgangspunkt i følgende temaer:

Digitalisering

Under overskriften digitalisering samler, anvender og skaber vi ny viden i forhold til hvordan digitalisering i bred forstand har anvendelse i virksomheder og organisationer. Det kan være ændrede forretningsmodeller baseret på digitalisering, implikationer af digitalisering af data og produktudvikling baseret på digitalisering.

Som en del af digitalisering arbejder vi med udvikling af automation. Gennem samarbejder med erhvervene arbejder vi systematisk og innovativt med at samle, anvende og skabe ny viden i forhold til hvordan robotteknologi i bred forstand kan udnyttes.

Hensigten er at løfte digitale kompetencer og inspirere virksomheder til at medvirke i den digitale udvikling og skabe anvendelsesmuligheder af digitalisering for samfundets brancher og sektorer bredt og derigennem medvirke til forbedrede konkurrencevilkår, omsætning og agilitet.

Innovation og entreprenørskab

Under overskriften innovation og entreprenørskab samler, anvender og skaber vi ny viden om innovation og entreprenørskab. Det kan være implementering af nye økonomiske, sociale eller kulturelle tiltag. Formålet er at udvikle alle aktører i entreprenante netværk igennem samspil med erhverv og profession. Således mobiliserer vi viden og innovative perspektiver og understøtter entreprenante tænkemåder i virksomhedspartnerskaber.

Hensigten er at accelerere virksomheder og studerendes entreprenante kompetencer, understøtte og kvalificere entreprenante aktiviteter og dermed skabe viden om innovative og entreprenante processer. På den måde bringer vi fagligheder i spil på innovative måder og bidrager til UCL som en entreprenant organisation. 

Bæredygtighed

Under overskriften bæredygtighed samler, anvender og skaber vi ny viden om bæredygtige løsninger. Med udgangspunkt i en holistisk forståelse af bæredygtighed har vi fokus på både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af bæredygtighed og grøn omstilling for at sikre og kvalificere langsigtede løsninger.

Særligt har vi fokus på implementering af grøn omstilling og på at skabe konkrete grønne løsninger til erhvervslivet.

Hensigten er at indtænke bæredygtighed som en grundlæggende forudsætning for positive ændringer i samfundet og bidrage til håndgribelige forandringer i de professioner og erhverv vi uddanner til.

Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv
Lars Kristian Lindegaard Mikkelsen Forskningsleder

Afdelingens medarbejdere

Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv
Julie Bønnelycke Ph.d. og forskningsmedarbejder
Katrine Boe Højvang Projektkoordinator
Lars Kristian Lindegaard Mikkelsen Forskningsleder
Nicolai Nybye Ph.d., lektor og forskningsmedarbejder
Nicolaj Hannesbo Petersen Ph.d. og forskningsmedarbejder
Pernille Kjærgaard Christensen Ph.d., lektor og forskningsmedarbejder