Bæredygtige fødevarer

Vi fokuserer på, hvordan der kan udvikles højkvalitet fødevarer med lavt klimaaftryk.

Hvilke råvarer skal anvendes, hvor lidt processering kan man nøjes med, og kan det betale sig at bruge de forskellige forarbejdningsmetoder i forhold til hvor meget råvarens værdi forøges? Vi forsker med en holistisk tilgang med særligt fokus på tre områder.

Råvarer

Vi undersøger hvordan landbrugsarealet udnyttes bedst for at fremme den grønne omstilling.

Vi ser på hele værdikæden for at målrette eksisterende og nye afgrøder til netop det fødevareprodukt de skal anvendes til. Dette inkluderer både sammenligning af sorter og udnyttelse af post-harvest teknologier.

Samtidig er råvarer også i fokus i forhold til foderudnyttelse, hvor alternative råvarer- og fodertyper evalueres.

Forarbejdning

Fokus er på udnyttelse af nye og eksisterende grønne teknologier i fødevareforarbejdningen på laboratorie-niveau så det fungerer som ”proof-of-concept”.

Udgangspunktet er, at råvaren skal forarbejdes så lidt som muligt med størst effekt.

Vores forskning bidrager til at optimere proces- og råvareforståelsen ved for eksempel at teste kendte teknologier på nye råvarer, og evaluere energi- og materiale in- og output for at forstå om den givne produktion er et bæredygtigt alternativ.

Cirkularitet og udnyttelse af sidestrømme

For at fremme den grønne omstilling i fødevareerhvervet, er der behov for en cirkulær tilgang hvor hele værdikæden evalueres og optimeres.

I første omgang er fokus på udnyttelse af sidestrømme fra fødevareindustrien, hvor sidestrømme med den rigtige forarbejdning kan udnyttes til højværdi-fødevarer fremfor foder eller biogas.

Forskningen undersøger for eksempel hvordan brug af mekanisk behandling og/eller fermentering påvirker den kemiske og teknologiske kvalitet af produktet.

Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv