Branding og digital marketing

Vi undersøger hvordan digitalisering og samfundsmæssige tendenser har betydning for branding, marketing.

Vi undersøger også hvordan branding og marketing kan spille en positiv rolle for samfundsmæssige forandringer i retning af både social og grøn bæredygtighed. 

Branding i en politisk virkelighed: Branding og marketing er ikke længere et felt hvor virksomheder kan regne med at være i kontrol med deres budskaber.

I en virkelighed hvor digitale medier er en integreret del af forbrugeres livsverden, er det også et uomgængeligt sted for virksomheder at være til stede.

Det er ikke kun en praktisk udfordring at nå forbrugernes opmærksomhed, men også et sted hvor brandingstrategier og marketing må forholde sig til etik og kulturelle spændinger.

Sammen med virksomheder ser vi på både muligheder og udfordringer i forhold til hvordan man for eksempel udfolder digital marketing med influencers eller online fællesskaber.

Nye perspektiver for branding og marketing: Marketing kan spille en positiv rolle for social og grøn bæredygtighed, ikke blot som CSR-programmer, men også som direkte aktivistisk branding der adresserer samfundsproblemer og viser muligheder for bedre social og grøn bæredygtighed.

Men hvordan navigerer virksomheder i en verden med meget stærke spændinger i forhold til f.eks. kønsidentitet, nationale fortællinger og følelser, eller bekymringer om klimakrise?

Hvordan skaber man branding og reklame der åbner muligheder for at forbrugere kan se sig selv som handlekraftige og inkluderede i samfundet, og som kan blive en løftestang for social forandring?

Kan virksomheder udvikle branding og de-growth forretningsmodeller der er baseret på mindre, men bedre forbrug og som alligevel er økonomisk bæredygtig?

Alle disse udfordringer er noget som Anvendt Erhvervsforskning samarbejder med både private og offentlige organisationer om at finde bedre svar på.

Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv