Innovation og entrepreneurship

I forskningstemaet Innovation og entreprenørskab undersøger vi, hvordan nye ideer opstår og bliver udviklet igennem tidlige entreprenante processer med henblik på at vokse til forretningsmuligheder indenfor et bredt felt af erhverv og industrier.

Iværksætterens succes

Forskningen spænder over, hvordan studerende bliver aktive medskabere i entreprenørskabsprocesser til spørgsmål om, hvordan der bliver skabt værdi til det omgivende samfund på bæredygtige måder.

Et eksempel er forskningen i de dynamikker og mekanismer, der er med til at gøre innovation og entreprenørskab muligt. Vi ser på, hvordan menneskelige forhold, faglig viden, identitet og bagvedliggende drivkræfter kommer i spil i forhold omverdenen, og hvordan de dele påvirker iværksætterens muligheder for success.

Den mørke side

Forskningen sætter også fokus på de såkaldte dark sides, der kan følge af iværksætteri. Den del af forskningen har til hensigt på forhånd at kunne forudsige konsekvenser af den til tider meget hårde proces, der er forbundet med at skabe egen forretning. Med den viden kan faldgruber for nye generationer af iværksættere muligvis undgås.

Forskningstilgangen er særligt bygget op om kvalitative metoder, og den bliver udført gennem relationer med øvrige forskere både nationalt og internationalt og med publicering i tidskrifter, bøger og på konferencer som sigtepunkter.

Forskningen arbejder med teori-praksis-vidensopbygning, der både gavner de tiltag, hvor der iværksættes nye idéer og virksomheder i bred forstand samt den undervisning, der ligger til grund for uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv