Diagnoseteams

Kan patientsikkerheden forbedres ved, at flere faggrupper bliver inddraget i at stille patientens diagnose?

Det er det overordnede spørgsmål, et projekt forankret i Anvendt Sundhedsforskning, forsøger at besvare.

En model for bedre diagnostik

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgav i 2019 rapporten ”Veje til bedre diagnostik”. Rapporten viste, at over 60 mennesker årligt dør i Danmark som følge af fejldiagnosticering.
Rapporten konkluderede blandt andet, at den diagnostiske proces bør være et teamarbejde, hvor lægen ikke skal være alene, men med fordel kan inddrage andre faggrupper f.eks. bioanalytikere, radiografer, sygeplejersker og fysioterapeuter samt patienten selv og de pårørende.

Til trods for problemets alvor er forskning og viden inden for området sparsomt. Projektet, der skal undersøge værdien af, at flere mennesker med forskellige fagligheder arbejder sammen om at fastsætte en diagnose, er opdelt i flere faser.

Indsamling af allerede eksisterende viden på området er først skridt. Indsamling af viden fra den kliniske hverdag på hospitaler er næste, og som opfølgning på dette skal der udvikles en model for det diagnostiske samarbejde mellem forskellige faggrupper  samt patienter og pårørende

Det er også planen at afprøve en samarbejdsmodel i et pilotprojekt og evaluere erfaringer herfra.

Projektets første skridt udføres i Anvendt Sundhedsforskning. De næste skridt skal tages sammen med de personer, der arbejder med diagnostik i det daglige. Der arbejdes på at etablere brede forskningssamarbejde med forskellige kliniske afdelinger og uddannelsesinstitutioner.