Medicinsk teknologi

Vi forsker i, hvordan teknologier kan være med til at forme hverdagen for borgere og sundhedsprofessionelle, og hermed være væsentlig for at sikre høj kvalitet i sundhedssektoren ved forbedret diagnostik, behandling, pleje og patientsikkerhed nu og i fremtiden.

Livskvalitet under lange behandlingsforløb

Et eksempel herpå er udviklingen af en applikation til mennesker med specifikke diagnoser, der via en chat-funktion hjemmefra giver direkte og hurtig adgang til sygeplejersker og understøtter livskvaliteten under lange behandlingsforløb.

Indenfor billeddiagnostik er fokus rettet i mod, hvordan undersøgelser som CT-scanning, ultralyd, røntgen, PET-scanning og MR-scanning i endnu højere grad kan bruges til at stille en præcis diagnose for patienten.

Samarbejde med hospitaler og private firmaer

Vi undersøger hvordan medicinsk teknologi påvirker de sundhedsprofessionelle, bl.a. i forbindelse med indførelse af digitale vævsprøver og medvirker til at kvaliteten heraf optimeres.

Vi samarbejder med hospitaler og private firmaer om at gennemføre uafhængig forskning og derved afprøve, om eksempelvis ny software forbedrer billedkvaliteten i forventet grad. Ligeledes spiller bedre billedkvalitet en rolle ved retsmedicinske undersøgelser, hvor billeder af høj kvalitet ofte kan erstatte obduktion.

Projekter