Udekørende teams

På Kolding Sygehus, der hører under Sygehus Lillebælt, kører et hold af radiografer ud til særligt udsatte borgere eksempelvis på plejehjem og røntgenfotograferer dem på stedet. UCL følger indsatsen med forskning.

Det udekørende røntgenteam, der begyndte som et 3-årigt projekt finansieret af Region Syddanmark, er nu et fast tilbud, som både forskere, studerende og undervisere fra UCLs radiografuddannelse har fulgt tæt.

Der er særligt fokus på sårbare patienter, som er svækket enten af høj alder, mentale- eller fysiske udfordringer, for hvem transport eller ophold på sygehuset kan medføre forværring af deres tilstand.

Igennem såkaldte Learning By Development-projekter har studerende fra radiografuddannelsen undersøgt forskellige elementer af det nye tiltag. Det har de gjort i samarbejde med undervisere, forskere, klinikere og ledere ved Sygehus Lillebælt.

Belaster patienterne mindre

Erfaringerne, man har gjort sig i forbindelse med den praktiske udførelse af projektet er beskrevet i lærebogen ”Hverdagsliv med demens”, ligesom projektet er præsenteret på internationale kongresser.

På trods af at billedkvaliteten er fundet dårligere end på de billeder, der bliver taget på afdelingen for røntgen og scanning på sygehuset, så vurderes billederne at være af en acceptabel kvalitet i forhold til at stille diagnose.

Det er blevet belyst og beskrevet i de videnskabelige projekter, at konceptet udekørende røntgen belaster den enkelte patient mindre, og radiograferne opnår nye kompetencer i kommunikation og får ekstra tekniske færdigheder, når alternative projektioner skal i brug for at muliggøre undersøgelsen.