Rehabilitering

Forskning inden for rehabilitering fokuserer på borgere, der eksempelvis har følger efter en blodprop, lider af alvorlige ryg- eller skulderproblemer, er kørestolsbrugere eller på anden vis lever med fysiske eller psykiske begrænsninger. Herunder også demens.

UCL skaber mere sammenhæng

UCL står i spidsen for projekter, der udvikler og forbedrer de kommunale tilbud borgerne møder. Den udvikling sker i et tæt og involverende samarbejde med sundhedsprofessionelle medarbejdere og de mennesker, der skal bruge hjælpen.

Et fokusområde er eksempelvis at nedbryde de søjler, som borgerne kan opleve, når de er i kontakt med flere afdelinger hos en kommune eller et hospital. Forskerne er med til at afdække, hvor der mangler bro mellem indsatserne, og faciliterer et samarbejde mellem parterne, der skaber nye og innovative løsninger for borgerne.

Demensbyen har givet ny viden

Som følge af en stigende ældrebefolkning forventes antallet af mennesker med demens at stige i de kommende år, derfor retter en anden vigtig del af UCLs forskning sig mod at skabe mening i tilværelsen for mennesker, der oplever mental svækkelse.

Gennem fire år har UCL drevet et forskningsprojekt, der har fulgt tilblivelsen af Danmarks første demensby i Svendborg. Forskerne har gennem projektet tilført ny viden om betydningen af fysiske aktiviteter, om kost og om de mest virksomme pleje- og omsorgsindsatser. I kølvandet er fulgt nye indsatser, der blandt andet retter sig mod den hjælp pårørende, har behov for.