Læremiddelforskning

Udvikling og formidling af viden om læremidlers betydning for læring og undervisning. Ved bl.a. Stig Toke Gissel og i regi af læremiddel.dk, Nationalt Videncenter for Læremidler.

Introtekst til det overordnede tema læremidler...

Læs mere om:

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.

Videncentre og forskningstemaer

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter, hvis formål er at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning. Videncentret er et partnerskab mellem fire professionshøjskoler: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og Professionshøjskolen UCN.

Læremiddel.dk producerer, omsætter og udbreder ny viden om læremidler, didaktik og didaktisk anvendelse af teknologi til en bred vifte af modtagere med henblik på at sætte dagsordenen for udvikling af læremidler, fag og skole. Vores fokus er på grundskole og læreruddannelse i et 0-18 års-perspektiv, men vores projekter omfatter også dagtilbud, gymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og pæda­goguddannelse.

Gå til læremiddel.dk

Gå til tidsskriftet Learning Techs hjemmeside

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.

Generel introduktion til teknologiforståelse-temaet i afdelingen

Forskere i læremidler og teknologi-forståelse

Hanne Fie Rasmussen Lektor, ph.d.
Lone Nielsen Lektor, ph.d-studerende
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.