God skolestart

Projektet vil udvikle nye praksisformer, der skal være med til at sikre god skolestart og overgang fra dagtilbud til skole - særligt for børn i udsatte positioner.

Projektet adresserer den problemstilling, at det ingenlunde er alle børn, der oplever en god skolestart, samt at en dårlig overgang fra dagtilbud til skole og således en dårlig start på skolelivet kan få vidtrækkende implikationer.

Projektet, der er finansieret af Egmont fonden, har til hensigt at skabe rammerne for at alle børn i skoledistrikt nord får en mere sammenhængende og bæredygtig skolestart, hvor alle børn oplever at høre til i fællesskaber, inddrages og høres i alle sammenhænge og oplever mening, mestring og samhørighed i relation til deres start i skolen. På baggrund af forskningsviden om chanceulighed, udsathed og resiliens arbejdes med en model, som hedder resiliensrammen, der opsummerer viden om og ideer til pædagogisk og didaktisk handling, der fremmer mulighederne for, at børn klarer sig godt, når noget er svært.