Udsathed

I et bæredygtigt samfund er det afgørende at skabe livs- og deltagelsesmuligheder for alle borgere. 

Udsathedsproblematikker

På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole forsker vi i barrierer for at overskride marginalisering og udskillelse og i muligheder for at børn, unge og voksne kan tage aktiv del i samfundets fællesskaber. Vores mål er at bidrage til positive forandringsprocesser ved at skabe viden om professionelt arbejde i relation til udsathedsproblematikker.

Vi forsker blandt andet i, hvordan tværprofessionelt samarbejde kan styrke børn og unges trivsel og forebygge marginalisering og social eksklusion. Vi interesserer os for mangfoldighed, demokratisk deltagelse og inddragelse. Det gør vi tværfagligt og på tværs af daginstitution, skole, uddannelse, fritidsinstitutioner og civilsamfund.

Inklusion og hverdagsliv

For at få begreb om væsentlige sammenhænge af betydning for menneskers muligheder for at udvikle deres liv sammen med andre, så forsker vi med afsæt i børns, unges, forældres og professionelles perspektiver og i samarbejde med de mennesker, som problemerne vedrører. Da børn, unge og voksne lever deres hverdagsliv på tværs af steder har det tværprofessionelle samarbejde stor betydning for, hvordan mennesker kan udvikle deres livsmuligheder.

Resiliens

Viden om resiliens handler om at kunne få øje på og identificere risiko og belastning, for derefter at kunne identificere mulige beskyttende processer, som kan sikre en god udvikling – på trods. Vigtige beskyttende vilkår og processer er at kunne deltage, blive mødt relationelt og deltage i fælleskaber. For børn er muligheder for at opleve sig som en del af skolens og dagtilbuddets fælleskab vigtigt for at kunne fremme muligheden for resiliente processer.

Tilde Mardahl-Hansen Docent og programleder "Inklusion og hverdagsliv", lektor, ph.d.

Projekter

Programmer

Inklusion og hverdagsliv

Vi har fokus på, hvordan børn, unge og voksnes har mulighed for at tage del i samfundets fællesskaber. Børn, unge og voksne orienterer sig mod at være med i vigtige samfundsmæssige aktiviteter og opgaver som for eksempel uddannelse eller arbejde.

Resiliens

Resiliens handler om at klare sig godt på trods af risiko og belastning. Forskningsprogrammet prioriterer aktiviteter og netværk inden for resiliensområdet.