Mødefacilitator

Dato: 04.09.2024
Tidspunkt: 10:00 - 11:00
Sted: Online informationsmøde

Bliv klogere på hvilke færdigheder det kræves for at fremme dit arbejde med kommunikationsprocesser, mødeledelse og til at kunne anvende visualisering af procesfacilitering.

Det er gratis at tilmelde sig.

Styrk dine evner til at styre møder

Hvis du ønsker at opnå ny viden og nye redskaber, så dig og din virksomheds møder og processer bliver endnu bedre, samt styrke dine grafisk faciliterende evner. Så lyt med når Gerd Madsen, Konsulent i læringsteknologi og facilitering, og Tina Jakobsen, Lektor og ledelseskonsulent, fortæller om vores uddannelsesforløb i Mødefacilitator – med grafisk facilitering.

Supplerende uddannelsesforløb

Vores uddannelsesforløb er et supplement, som er til for at give dig fornyede kompetencer til planlægningen og afviklingen af dine og virksomheds møder, hvor du får færdigheder til at fremme dit arbejde med kommunikationsprocesser, mødeledelse og til at kunne anvende visualisering af procesfacilitering.

Forløbet hjælper dig til at blive bedre til at navigere mellem at være kollega og at være det faciliterende led, samt gøre dig bedre til at kunne identificere og gøre dig bevidst om dine egne udviklingsmuligheder i forbindelse med procesfacilitering. På uddannelsesforløbet vil du ligeledes lære om vigtigheden af gennemslagskraften og det at dele mødets ejerskab med dets deltagere.

Grafisk facilitering som gennemgående værktøj

Under forløbet vil Grafisk facilitering agere som et gennemgående værktøj, således at du bliver endnu bedre til at præsentere processernes formål og rammer, samt skabe involvering og ejerskab hos deltagerne.

Du vil derved kunne gennemføre præsentationer med bevidsthed om egen personlige kommunikation og tilpasse dit budskab og din argumentation samt dine visuelle virkemidler til dine tilhørere.

Bliv klogere på

  • Kursets opbygning og varighed
  • Forløb og udbytte
  • Kursets indhold
  • Det økonomiske
  • Samt de spørgsmål du måske har til forløbet

Målgruppe

Informationsmødet er for dig der til dagligt arbejder som projektleder, intern konsulent, mødeleder eller leder. Derudover er mødet relevant for dig, som har interesse for facilitering og processen bag de mest vellykkede møder samt til dig, som har mødefacilitering som fokus.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om vores uddannelsesforløb i Mødefacilitator – med grafisk facilitering her.

Gerd Madsen, konsulent Arbejder bl.a. med læringsteknologi og facilitering
Tina Jakobsen, konsulent Underviser bl.a. i coaching og konflikthåndtering samt ledelse i praksis