Mødefacilitator

Kursus

Ønsker du ny viden og nye redskaber, så dig og din virksomheds møder og
processer bliver endnu bedre? Få styrket dine faciliterende evner med uddannelsesforløbet Mødefacilitator.

Datoer og tilmeld

Mødefacilitator - med grafisk facilitering

Dette uddannelsesforløb er til dig, som ønsker at styrke dine evner til at styre møder og processer samt at dygtiggøre dig inden for grafisk facilitering. Forløbet hjælper dig til at navigere mellem at være kollega og at være det faciliterende led. Du kommer til at lære om vigtigheden af gennemslagskraften og at dele mødets ejerskab med dets deltagere.

Opbygning

Forløbet er opbygget af tre akademiuddannelses moduler, der er sammensat i et dynamisk og yderst relevant overlap:

Forløbet udgør i alt 15 ECTS-point og alle modulerne vægter fem ECTS-point hver. Forløbet afholdes over 6 dage. Der vil være eksamen i alle modulerne, hvilket giver individuelle beviser for hvert af de bestået moduler.

Forløb og udbytte

Dette er ikke en fuld uddannelse, men et supplerende uddannelsesforløb, som er til for at give dig fornyede kompetencer til planlægningen og afviklingen af dine og din virksomheds møder og processer samt at dygtiggøre dig inden for grafisk facilitering. Du vil kunne gennemføre præsentationer med bevidsthed om egen personlige kommunikation og tilpasse dit budskab og din argumentation samt dine visuelle virkemidler til dine tilhørere.

Du bliver bevidst om din egen gennemslagskraft, og du får færdigheder til at fremme dit arbejde med kommunikationsprocesser, mødeledelse og til at kunne anvende visualisering af procesfacilitering. Grafisk facilitering bliver et gennemgående værktøj i forløbet, således at du bliver endnu bedre til at præsentere processernes formål og rammer, samt skabe involvering og ejerskab hos deltagerne.

Du bliver i stand til at skabe de bedste rammer for dine og din virksomheds møder og processer. Du vil kunne identificere og være bevidst om dine egne udviklingsmuligheder i forbindelse med procesfacilitering.

Målgruppe

Forløbet er for dig, som til dagligt arbejder som:

  • Projektleder
  • Intern konsulent
  • Mødeleder
  • Leder

Derudover henvender forløbet sig til dig, som har interesse for facilitering og processen bag de mest vellykkede møder samt til dig, som har mødefacilitering som fokus.

Lokation

Forløbet bliver afholdt hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole: Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Pris

Prisen for forløbet er 12.000 kr. og er inkluderet litteratur samt redskaber til grafisk facilitering.

Gerd Madsen, konsulent Arbejder bl.a. med læringsteknologi og facilitering

Datoer og tilmeld

Forløb