Skræddersyede forløb

Viden og handlekraft i jeres dagtilbud

Et skræddersyet læringsforløb styrker den samlede handlekraft omkring børnene i jeres dagtilbud.

UCL tilrettelægger lokale udviklingsforløb, hvor den individuelle og organisatoriske læring går hånd i hånd.

Både den enkelte deltager og dagtilbuddet i sin helhed, får et fagligt løft, hvor der opstår fælles pædagogiske grundsyn, sprog og nye handlinger omkring børnene.

Deltagere fra praksis

Ledere, pædagoger, medhjælpere og tværprofessionelle samarbejdspartnere kan inddrages i de skræddersyede forløb, alt efter mål og forløb.  

Vi organiserer deltagerne i grupper, så de kan udvikle egen og dagtilbuddets læring.

Bro mellem nyeste viden og praksis

Kompetencer og hverdagens praksis i dagtilbuddet, udvikles undervejs, når der bygges bro mellem deltagernes lokale erfaringer, forskning, teori, metoder og det mål der er sat for forløbet.

Formater og tilrettelæggelse

Vi anvender forskellige formater som oplæg, onlineundervisning, e-læringsoplæg, workshops og vejledning.

Oftest er der almindelige arbejdsdage mellem aktiviteterne, så der er plads til at afprøve, træne og udvikle i praksis.

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid

Konkrete elementer som kan indgå i et forløb

Forløb indledes med at afdække og sætte mål for den indviduelle- og dagtilbuddets læring.

Aktører

Medarbejdere

 • Sætter mål for egen kompetenceudvikling i samarbejde med ledelsen.
 • Afdækker fokusområder i praksis gennem observation.

Ledelse

 • Indsamler data, der analyseres.
 • Inddrager medarbejdere i at sætte mål for dagtilbuddets udvikling i forløbet.
 • Understøtter deltagernes udarbejdelse af individuelle kompetencemål og sætter fokus på, hvad ledelsen kan gøre for at få kompetencerne i spil i dagtilbuddet.

Underviser og konsulent

 • Observerer og analyserer i praksis og indddrager dette i undervisningen.
 • Udleverer observations-skemaer med fokusområder til deltagere og ledere.
 • Udleverer samtaleark der understøtter systematisk dialog mellem ledere og medarbejdere, i individuelle målsætninger og opmærksomheds-områder for både ledere og medarbejder.

Underviseren eller konsulenten rammesætter ad forskellige veje, at viden og værktøjer omsættes i praksis.

Aktører

Medarbejdere

 • Deltagelse i oplæg og processer.
  Det kan være fysisk eller  e-learningsoplæg på forskellige tidspunkter.

Ledelse

 • Orienterer sig i værktøjer som grundlag for at drive faglig ledelse.

Underviser og konsulent

 • Samler værktøjer og metoder der er centrale fra forløbet.
 • Holder oplæg. Enten fysisk fremmøde eller e-learningsoplæg, der introducerer til viden og metoder - på baggrund af observationer gjort i dagtilbuddet og målsætningen for forløbet.
 • Faciliterer processer hvor deltagernes praksisviden, møder teori, forskning og danner afsæt for kommende afprøvninger og øvebaner.

Underviseren eller konsulenten rammesætter ad forskellige veje at deltagerne afprøver, træner og udvikler praksis.

Aktører

Medarbejdere

 • Træner eller afprøver systematisk nye handlinger og dokumenterer både den individuelle og organisatoriske udvikling undervejs.

Ledelse

 • Understøtter og følger træning og nye handlinger og indsamler viden om både den individuelle og organisatoriske udvikling undervejs.

Underviser og konsulent

 • Observerer i praksis.
 • Vejleder i teams under træning og afprøvninger.
 • Understøtter og opsamler dokumentation og viden der kan anvendes i organisatorisk læring og i forankring af ny praksis i dagtilbuddet.

Underviseren eller konsulenten rammesætter ad forskellige veje at deltagerne udforsker og videndeler omkring, hvad der fremmer og hæmmer ny praksis.

Aktører

Medarbejdere

 • Deler erfaringer med individuelle og organisatoriske hæmmere og fremmere i træning og afprøvninger.

Ledelse

 • Opsamler og deler erfaringer med individuelle og organisatoriske hæmmere og fremmere i træning og afprøvninger.

Underviser og konsulent

 • Understøtter og strukturerer måder at dele og samle erfaringer med individuelle, kulturelle og organisatoriske hæmmere og fremmere i træning og afprøvninger.

Underviseren eller konsulenten rammesætter ad forskellige veje at deltagerne udvælger og systematiserer nye handlemuligheder og organiseringer i dagtilbudde.

Aktører

Medarbejdere

 • Udvikler prototyper der kan afprøves.

Ledelse

 • Hjælper med at sortere og udvælge afprøvninger, værktøjer mm. der skal fastholdes i prototyper.

Underviser og konsulent

 • Understøtter henholdsvis lederens og deltagernes arbejde med at udvælge og systematisere ny viden, nye handlinger og organiseringer.

Underviseren eller konsulenten rammesætter ad forskellige veje at deltagerne får forankret nye handlemuligheder og organiseringer i dagtilbuddet.

Aktører

Medarbejdere

 • Udvikler rammebeskrivelser for ny praksis og visualiseringer af værktøjer og arbejdsgange.
 • Udvikler digitale platforme med værktøjer og materialer.

Ledelse

 • Udvikler rammebeskrivelser for arbejdsgange og visualiseringer.
 • Udvikler digitale platforme med værktøjer og materialer.

Underviser og konsulent

 • Understøtter arbejde med rammebeskrivelser for arbejdsgange og visualiseringer.
 • Udvikler digitale platforme med værktøjer og materialer.

Kontakt

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Strategisk kompetenceudvikling
Kontakt os for en dialog om, strategisk organisations- og kompetenceudvikling i dit dagtilbud. Det kan være på kommuneniveau, institutionsniveau eller et børnehus.

Individuel studievejledning
Du kan også få vist vej til den rette studievejleder på UCLs mange tilbud om individuel kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.  

Karen Stougaard, områdeansvarlig for dagtilbudsområdet i pædagogik og læring i UCL.

Ring på 23 13 26 82
Skriv til Kast2@ucl.dk