Folkeskoleudspil

Folkeskoleudspil 2024

Den 11. oktober 2023 fremlagde regeringen et folkeskoleudspil, der blandt andet lægger op til større frihed til lokale prioriteringer, mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever, stærkere fællesskab i klasserne og bedre muligheder for efter- og videreuddannelse for medarbejderne.
I alt er der tale om 35 forslag, og man forventer at starte forhandlinger med parterne i og omkring folkeskolen samt forligskredsen i begyndelsen af 2024.
På denne side vil vi løbende komme med eksempler på og give inspiration til, hvordan I ude på skolerne og i kommunerne kan arbejde med de konkrete tematikker - både på medarbejder og ledelsesniveau.
Vi giver jer et overblik over kurser og diplommoduler, der taler ind i udspillets tematikker, og vi vil løbende udbyde webinarer, udgive artikler og lancere podcast

Ditte Frandsen Konsulent

Få inspiration og perspektiver fra vores webinarer

Diplom-moduler

Fagdidaktik og klasseledelse

Diplommodul

Vil du lære om principper for klasseledelse? Få metoder til arbejdet med fagdidaktik, som vægter samspillet mellem kommunikationsformer, roller og positionering i klasserummet.

Startdato
  • 26. august 2024 - Odense
  • 26. august 2024 - Vejle
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Fællesskabende pædagogik

Diplommodul

Ønsker du at styrke inklusionsindsatsen på skolen eller i dagtilbuddet gennem direkte indsatser samt vejledning af kollegaer og ledelse - så er den Pædagogiske diplomuddannelse til inklusionsvejleder specielt udviklet til dig. Uddannelsesretningen bliver en del af den pædagogiske...

Startdato
  • 26. august 2024 - Odense
  • 26. august 2024 - Vejle
Tilmeld diplommodul

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

Diplommodul

Få styr på den nyeste viden om og tilgange til pædagogisk praksis i forhold til social-kognitive udviklingsforstyrrelser, så du kan vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling hos mennesker med gennemgribende og/eller socialkognitive udfordringer.

Startdato
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Neuropsykologi og neuropædagogik

Diplommodul

Har du behov for at styrke dine pædagogiske og psykologiske kompetencer? Så er diplommodulet Neuropsykologi og neuropædagogik noget for dig!  

Startdato
  • 26. august 2024 - Odense
  • 26. august 2024 - Vejle
  • 27. januar 2025 - Odense
Tilmeld diplommodul

Kurser

I risiko for ordblindhed – understøt indskolingsbørn i skriftsprogsvanskeligheder

Kursus

Vil du gerne klæde dine elever bedst muligt på til at blive læsere og skrivere også de elever der har svært ved skriftsproget? Så er dette kursus noget for dig.

Startdato
  • 27. august 2024 - Odense
Tilmeld kursus

Skræddersyede forløb

Vi har stor erfaring med at indgå i tæt samarbejde med både skoler og kommuner om at fremme skoleudviklingen.

Uanset, om du ønsker et inspirationsoplæg, et kortere kursus eller en hel uddannelse, står vi klar til hjælpe. Vi kan også hjælpe med evaluering og analyse og træning og supervision.