4315 har en UCL-uddannelse som deres drømmeuddannelse

4315 har i år en af UCL’s uddannelser som deres førsteprioritet. Det er en tilbagegang på 8 procent i forhold til 2020.

Dato: 05.07.2021 - Forfatter: Carsten Pico

I dag, 5. juli, udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse.

4315 har i år valgt en af UCL’s uddannelser som deres førsteprioritet. Det er 8 procent færre end sidste år.

UCL’s velfærdsuddannelser indenfor sundhed oplever alle et fald i ansøgertal. Samtidig er der tilbagegang til lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen – dog med fremgang på lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling.

Ansøgertallene til velfærdsuddannelserne giver grund til bekymring, mener UCL’s rektor Jens Mejer Pedersen. 

- En ny analyse viser, at Danmark i 2030 kommer til at mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere, siger Jens Mejer Pedersen.

- Derfor er det en udfordring, at vi oplever vigende ansøgertal til netop de uddannelser, siger UCL’s rektor.

Velfærdsuddannede har gode jobmuligheder

Det er den demografiske udvikling med flere børn og flere ældre, der gør, at der i fremtiden bliver brug for en betydelig tilgang af veluddannede medarbejdere inden for velfærdssektoren i Danmark.

Og netop den udvikling bør være med til gøre velfærdsuddannelserne attraktive de kommende år.

- Der er udsigt til, at dimittender fra vores velfærdsuddannelser også i fremtiden kommer ud til høj jobsikkerhed, siger Jens Mejer Pedersen.

- Samtidig er velfærdsprofessionerne en vigtig brik i vores samfund, og vi ved fra vores studerende, at det har stor betydning at uddanne sig til at skulle ud og gøre en forskel for andre mennesker, siger han.

Selvom pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne fortsat er de to mest søgte uddannelser hos UCL og på landsplan, så erkender UCL’s rektor, at den øgede efterspørgsel efter velfærdsmedarbejdere vil forstærke behovet for, at flere søger ind på velfærdsuddannelserne de kommende år.

Fremgang i søgningen til finansuddannelser

UCL’s uddannelser rettet mod det private erhvervsliv har samlet set fået lidt færre førsteprioritetsansøgninger end sidste år.

Flere af den type uddannelser oplever dog fremgang. Heriblandt uddannelserne til finans, finansøkonom og laborant, mens bygningskonstruktøruddannelsen holder fast i den store fremgang, uddannelsen havde sidste år.

- Vi ser allerede nu, at der er ved at komme godt gang i hjulene i samfundet ovenpå et år med flere corona-nedlukninger. Og vi kan formentlig forvente øget efterspørgsel på arbejdskraft indenfor alt fra finans- og servicesektoren til byggeri- og teknologi-området de kommende år, siger Jens Mejer Pedersen.

- Derfor er det positivt, at vi oplever øget interesse for flere af vores uddannelser på de områder, siger han.

28. juli om morgenen får alle ansøgere svar på, om de er optaget på en af UCL’s uddannelser.

Top 10 over de mest søgte UCL-uddannelser

1. Pædagoguddannelsen i Odense: 506 ansøgere (546 i 2020).

2. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense: 322 ansøgere (361 i 2020).

3. Læreruddannelsen i Odense: 245 ansøgere (263 i 2020).

4. Socialrådgiveruddannelsen i Odense: 223 ansøgere (224 i 2020).

5. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle: 207 ansøgere (240 i 2020).

6. Fysioterapeutuddannelsen i Odense: 195 ansøgere (207 i 2020).

7. Finansøkonomuddannelsen i Odense: 189 ansøgere (169 i 2020).

8. Pba i Bygningskonstruktion i Odense: 137 ansøgere (137 i 2020).

9. Pba i Finans i Odense: 133 ansøgere (95 i 2020).

9. Socialrådgiveruddannelsen i Vejle: 133 ansøgere (146 i 2020).