36 mio. kr. til Digital Ledelseskultur

Danske SMV'er har en lav digitaliseringsgrad, hvilket betyder, at de ikke kan høste de konkurrencefordele, deres specialiseringsniveau ellers berettiger til.

Et konsortium af erhvervsakademier og professionshøjskoler skal levere et af elementerne i regeringens initiativ SMV:digital, der har særligt fokus på at løfte de digitale kompetencer i små og mellemstore virksomheder.

Dato: 25.09.2018 - Forfatter: Nina Skriver Dahl

Digitalisering via ledelse

Danske SMV’er har en lav digitaliseringsgrad. Det betyder, at de ikke kan høste de konkurrencefordele, deres specialiseringsniveau ellers berettiger til. En væsentlig forklaring på dette er, at virksomhedslederne ikke har de nødvendige kompetencer til at træffe beslutninger om digitalisering i virksomheden.

Det skal projektet Digital Ledelseskultur lave om på. Mere end 36 mio. kr, fra EU’s Socialfond skal over de næste 3 år gå til at kompetenceudvikle ca. 1500 ledere og nøglemedarbejdere i næsten 750 danske virksomheder.

Med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole som tovholder går erhvervsakademier og professionshøjskoler landet over i efteråret i gang med at udvikle de forløb, som lokalt skal klæde erhvervsledere på til en digital fremtid. Hele 44 forløb skal afvikles over de kommende 3 år.

Konsortium tæt på SMV’er

– Når Erhvervsstyrelsens valg er faldet på et konsortium af professionshøjskoler og erhvervsakademier, opfatter vi det som en anerkendelse af, at det er os, der har fingeren på pulsen i forhold til at udvikle og særligt digitalisere landets mange små og mellemstore virksomheder, forklarer Erik Knudsen, som er rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Han hæfter sig ved, at projektet er vundet i konkurrence med bl.a. væksthusene.

– En del af forklaringen er nok, at vi allerede med bl.a. projektet Digital Vækstkultur i SMV, som fortsætter indtil efteråret 2019, har høstet erfaringer på dette område. Samtidig kan vi som uddannelsesinstitution med stærke efter- og videreuddannelsesformater tilrettelægge forløbene, så de både giver deltagerne reelle kompetencer og kan indpasses i det formelle kompetencegivende system. Det vil give deltagerne mulighed for efterfølgende at få ”papir” på kompetencerne.

En fordel på længere sigt

På længere sigt kan det desuden vise sig at være en fordel for virksomhederne, at kompetenceudviklingen sker med afsæt i de videregående uddannelsesinstitutioner, som også uddanner de dimittender, som forskellige brancher efterspørger.

– Projektet vil give os en privilegeret adgang til viden om digitalisering i erhvervslivet. Derfor vil det også kunne bidrage positivt til udviklingen af digitale kompetencer både i vores videregående uddannelser og i kurser og efter- og videreuddannelser, slutter rektor Erik Knudsen.

Det er i særlig grad erhvervsakademiuddannelserne, som besidder et stort og delvis uudnyttet potentiale i forhold til at løfte små og mellemstore virksomheders produktion med konkrete og relevante kompetencer.

Udvælgelse af deltagere

I dette efterår går udviklingen af det faglige indhold af uddannelsesforløbene i gang, samtidig med at interesserede virksomheder screenes og tilbydes plads.

Virksomhederne rekrutteres via erhvervsklynger, -råd og -netværk. Og selvfølgelig igennem de netværk den enkelte uddannelsesinstitution i forvejen har med erhvervslivet i området.

På hjemmesiden digitalledelseskultur.dk kan man læse mere om projektet, og hvordan man bliver en del af det.

Om projektet Digital Ledelseskultur

Tidsplan

1. september 2018 og frem: Udvikling af regionale forløb og rekruttering af virksomheder

Forår 2019: De første forløb starter. Hvert forløb varer 10-12 måneder

August 2021: Projektet afsluttes

Økonomi

Delvis finansieret af EU’s Socialfond med 36,6 mio.kr.

Delvis finansieret af deltagerne (per deltager i Region Sjælland 2000 kr. i øvrige Danmark 3000 kr.) herudover sker finansiering via den tid virksomhederne bruger i projektet.

Partnere

 • Erhvervsakademi Aarhus
 • UCN
 • CPH Business
 • Erhvervsakademi Sjælland
 • Lifestyle and Design Cluster

Øvrige interessenter

 • SMV Danmark
 • Dansk Erhverv
 • FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel)
 • Ledernes Landsorganisation
 • It-branchen

Øvrige videninstitutioner

 • CBS
 • Aarhus Universitet
Erik Knudsen Konsulent