PostNord sender op mod 200 ledere på længere uddannelse

PostNord er igennem en kolossal transformation, har sagt farvel til ca. 4000 medarbejdere og skåret et helt ledelseslag væk. Nu er tiden inde til at fortsætte udviklingen af den store virksomhed til den morgendag, der allerede er her. Det betyder, at alle ledere bliver oprustet på UCLs akademiuddannelse.

Dato: 10.11.2020 - Forfatter: Søren Jensen

De fleste af os husker de daglige røde postbude og postkasser fyldt med breve. Imens vi ser den nye virkelighed, hvor digitaliseringen disrupter alt omkring os. PostNord er i dag en nordisk virksomhed med over 25.000 medarbejdere, som er igennem en gevaldig omstilling under nye markedsvilkår med markante fald i breve og vækst i pakker og logistik.
Det har betydet kraftige ændringer i hele virksomheds forretningsstrategi og struktur.

  • ”Vi har spekuleret i længere i tid over, hvordan vi skal klæde vores ledere på til forandringerne og morgendagen. I Danmark har vi fjernet et helt regionalt toplederlag med områdedirektører, økonomi-, drifts- og salgschefer. I stedet har vi en national organisation, der yder support til regionerne på tværs af hele landet. Det betyder, at alle de lokale enheder og de daglige ledere skal håndtere mere selv.
    Vi skubber ansvaret nedad i organisationen”, forklarer Lars Møller Jørgensen, HR-chef i PostNord.

Konkret betyder det, at distributionsledere, kørselsledere og produktionsledere rundt omkring i landet får større ansvar og endnu større betydning for forretningens resultater. PostNord er i hård konkurrence, og her ser virksomheden også den gode ledelse som en konkurrenceparameter:

  • ”Vi skal optimere driften og have glade medarbejdere og kunder. Ligesom med togene, og at de altid opleves som ”forsinkede”, opstår der også let skrøner om brevet og pakken, og derfor er det også en ledelsesopgave at sikre kvalitet og at arbejde for endnu bedre oplevelser hos kunderne”, siger Lars Møller Jørgensen.

HR-chefen er klar i mælet om, at den store transformation har ført til glidende ændringer over flere år, og at de lokale ledere er afgørende for virksomhedens forretningsstrategi.

  • ”Vi skylder at tilbyde vores ledere gode uddannelsesforløb sammen med det større ansvar, vi giver dem. Vi vil gerne kvittere for deres store indsats og give dem både nye udviklingsmuligheder og en formel uddannelse, som vil have stor værdi for dem personligt. Vi forventer også, at de arbejder med deres egen udvikling, og når jeg ser frem i tiden, vil det være en forventning til alle ledere hos PostNord, at de har en faglig uddannelse på akademiniveau, pointerer Lars Møller Jørgensen.

I alt skal op mod 200 ledere fra PostNord over de kommende år erhverve en fuld akademiuddannelse i ledelse på UCL. Det er en meget blandet gruppe ledere, hvor nogle i forvejen har en pæn uddannelsespakke bag sig. Andre har været i PostNord i mange år. En del er blevet forfremmet fra deres virke som gode medarbejdere og har ikke en mere samlet uddannelsespakke bag sig som leder. Nogle af lederne har ikke været på skolebænken i mange år, men fælles for dem alle er, at de leverer på både indsats og resultat.
Det fundament ønsker vi blot at styrke yderligere.

Netop den meget blandede baggrund gør, at PostNord er glade for, at de i samarbejde med UCL har gennemført en større realkompetencevurdering af alle lederne hen over sommeren 2020 og nu fået et komplet billede af ledernes kompetencer.

  • ”Vi har fået et ret unikt landkort over hele virksomhedens ledelseskompetencer, og det har i sig selv stor værdi. Det betyder også, at en del ledere har fået meritoverført tidligere kompetencer og derfor kan korte deres akademiuddannelse ned. På den måde bliver uddannelsesforløbet tilpasset den enkelte leders behov, og det er godt for alle parter, siger Lars Møller Jørgensen.

PostNord har valgt at indgå det store projektsamarbejde med UCL i kølvandet på et forløb for deres koordinatorer. Det er ifølge HR-chefen vigtigt for PostNord, at UCLs undervisere har et rigtig godt kendskab til og forståelse for virksomheden, dens dagligdag og den store transformation:

  • ”Selvfølgelig er det en akademiuddannelse med al det obligatoriske indhold og ECTS-points, men når der tales cases, øvelser og ledelse i praksis relateres der til PostNords virkelighed. Det er vigtigt for os, at undervisningen evner at integrere dette, pointerer Lars Møller Jørgensen.

HR-chefen er overbevist om, at det er en udvikling, der ikke kan stoppes, at alle skal være bedre uddannet i alle lag af virksomheden, og at kurser og uddannelsesbeviser har deres udløbsdato:

  • ”En fem år gammel projektleder uddannelse er altså ikke tilstrækkeligt i dag. Hastigheden er høj, og forandringerne er omfattende. Det betyder, at der skal være respekt om, at ledelse udover det menneskelige talent også er et fag, og værktøjskassen skal holdes skarp og opdateret. Der skal være rum til refleksion hos den enkelte om styrker og svagheder og til sparring på tværs med andre ledere. Det er PostNords ansvar at skabe rammerne. Det er den enkelte leders ansvar at gribe mulighederne, siger Lars Møller Jørgensen.

Har du spørgsmål eller ønsker du hjælp til et fremtidigt forløb, så kontakt Chefkonsulent Jesper Ussing Hjort på jehj@ucl.dk.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering