UCL i succesfuldt samarbejde med botilbud

UCL samarbejdede i efteråret med Sydbo som en del af et opkvalificeringsforløb med bo- og aktivitetstilbuddets socialpædagoger.

Dato: 29.02.2024 - Forfatter: Lasse Wraae

Bo- og aktivitetstilbuddet Sydbos 24 socialpædagoger deltog i slutningen af 2023 i et undervisningsforløb bestående af otte workshops, som UCL i tæt samarbejde med Sydbo har udviklet indholdet af. Formålet var at styrke og belyse socialpædagogernes faglighed på botilbudsområdet på ny.

Det var der behov for, forklarer afdelingsleder Lisbeth Juul Windeler, da Sydbo efter 2017 – som alle botilbud – også blev underlagt sundhedsloven. Dermed fik Sydbo til opgave at arbejde tværprofessionelt. Tidligere har socialpædagogerne løst alle opgaver på dette område.

- Alt det gjorde, at de begyndte at føle sig glemt, forklarer hun.

Nye redskaber og rettet ryg

Ved at deltage i undervisningsforløbet har socialpædagogerne blandt andet lært at formidle deres pædagogiske viden, og hvad de kan bidrage med.

- Vi har også fået defineret, at det pædagogen skal og kan, er at sørge for, at følge borgerne i mellem og igennem livets faser med støtte og understøttelse af de faggrupper, vi kan bruge. Pædagogen skal sørge for at give vores borgere tryghed på en måde, som sygeplejersker eller sosu-assistenter ikke er trænet i, uddyber Lisbeth Juul Windeler.

Ifølge Lisbeth Juul Windeler er undervisningsforløbet gået ”virkelig” godt og efter planen. Årsagen skal findes i det tætte og intense samarbejde med UCL, vurderer hun.

- Vi har kigget strategisk på, hvad der var vigtigt for Sydbo. Her var UCL imødekommende og gode til at sige: ”Det behandler vi ud fra disse teorier og denne kontekst”. På den måde har vi fået infiltreret noget, som var vigtigt for os som ledelse at få synliggjort, siger hun.

Efter at undervisningsforløbet nu er slut, har Lisbeth Juul Windeler særligt noteret, at pædagogerne går på arbejde med en anden stolthed.

- Jeg synes, jeg kan mærke, at de retter ryggen lidt mere, når de kommer på arbejde. Hvilket har en afsmittende effekt på borgerne, afslutter hun. 

Læs mere i fagbladet Socialpædagogen.