Den finansielle sektor har godt fat om de unge

De unge generationer bliver en del af en sektor, hvor der især stilles krav til nye arbejdsformer, lød det på Finanskonferencen 2020 på UCL.

Dato: 04.03.2020

På trods af store offentlige skandaler og en generelt udfordret finanssektor, så flokkes unge i rekordtal mod uddannelsen som finansøkonom.

Hvidvaskskandaler, kundeflugt og et generelt dårligt omdømme. Den finansielle sektor har måttet tage imod mange offentlige tæsk siden finanskrisen i slutningen af 00’erne, men nye omdømmeanalyser og vinteroptaget på UCL’s finansøkonomuddannelse viser, at sektoren stadig er et attraktivt sted at arbejde – især for de yngre generationer.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole oplevede således et rekordhøjt optag på finansøkonomuddannelsen denne vinter, hvor man optog dobbelt så mange studerende som året før.

- Jeg tror, én af årsagerne skal findes i, at der er tale om en attraktiv og dynamisk branche, som ændrer sig hele tiden. Man kan kombinere det at arbejde med mennesker og med tal, og så tror jeg også, det betyder noget, at man med en uddannelse som finansøkonom ikke lukker nogen døre, men tværtimod åbner mange, siger uddannelseschef Peter Frederiksen.

Finansbranchen i stor omstilling

Trends og tendenser, herunder krav til fremtidige medarbejdere i den finansielle sektor, var omdrejningspunktet for dette års Finanskonference 2020, som UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole afholdt torsdag den 27/2 og fredag den 28/2 på vegne af netværket for finansbachelorer- og økonomer i Danmark.

Her satte oplægsholdere som nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen, fremtidsforsker Hanne Shapiro og chefkonsulent i Dansk Industri Henrik S. Rasmussen fokus på nogle af de emner, som vil præge den finansielle sektor i de kommende år – blandt andet ændrede arbejdsformer, klimaforandringer og FN’s Verdensmål.

- Hvis man før i tiden havde sagt, at Nationalbanken skulle komme til at arbejde tæt sammen med Danmarks Meteorologiske Institut, var der nok blevet trukket på smilebåndet. Men i dag er vi i tæt dialog. Vi beskæftiger os meget med klimaforandringerne, for de indeholder nogle fysiske og transitionsrisici, der kan påvirke den danske økonomi til et fald i aktivpriser, lavere produktivitet og fald i indtjening, fortæller nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen.

Nye krav til medarbejderne

Foruden det intensiverede samarbejde med DMI fortæller nationalbankdirektøren desuden, at nationalbanken har oprettet et datascience-kontor, som blandt andet analyserer mikrobaserede tal og laver analyser på den betydning, som avisernes omtale har for økonomien, som en ny tilgang til at forstå udviklingen i økonomien.

Det er ikke kun nationalbanken, der er i gang med en omstilling i deres måde at arbejde på og som begynder at arbejde mere på tværs af brancher. Fremtidsforsker Hanne Shapiro gjorde det klart under Finanskonferencen 2020, at det øgede fokus på digitalisering stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer og fleksibilitet.

- Der ligger en forventning til rådgiverne om, at de er hyper-fleksible og kan arbejde på tværs. De skal have en stor finansiel faglighed, samtidig med at de også skal have en stor teknologisk forståelse oveni en stor forståelse for data. Fremtidens rådgivning bliver mere datadrevet mens digitalisering og automatisering af processer kræver en mere proaktiv rådgivning. Dertil får særligt finansøkonomerne en vigtig brobyggerrolle i hele processen med at arbejde på tværs, siger Hanne Shapiro.

Gode jobmuligheder i den finansielle sektor

Finansbranchen udvikler sig enormt i denne tid, og det er sandsynligvis også en af faktorerne, der er med til at tiltrække de unge til uddannelsen som finansøkonom. En nylig analyse bekræfter samtidig, at jobs som bankrådgiver eller forsikringsrådgiver stadig er attraktive stillinger for især de unge.

Generation Z (de 18-24-årige) har en højere grad af tillid til bankerne end de ældre generationer. Men også de 25-42-årige (Generation Y) har en høj grad af tillid til sektoren. Det viser den tværnationale rapport Finanstillid 2019, som er udarbejdet af Finanswatch på basis af 4.000 besvarelser.

Hertil kommer, at ledighedsstatikkerne og fremtidsudsigterne i sektoren ser gode ud. Ifølge Arbejdsmarkedsbalancen – der udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og opgør jobmulighederne for cirka 900 stillingsbetegnelser - er jobudsigterne for jobkategorien ’finansmedarbejder’ gode, uanset hvor i landet, man søger arbejde.