Samarbejde skal skabe flere hænder til fynsk filmbranche

Filmbranchen efterspørger kompetente medarbejdere, der kan drible med de mange opgaver, der opstår i forbindelse med filmproduktion. Det prøver FilmFyn og UCL nu at løse gennem et nyt undervingssamarbejde.

Dato: 04.06.2020 - Forfatter: Nadia Arp

Når du går i biografen og ser en film, er der skabt en oplevelse for dig som seer. Men det er de færreste der tænker over, hvor meget planlægning og organisering der egentlig ligger bag det at producere en film. Det ved man selvfølgelig alt om i det fynske filmmiljø, der oplever kraftig vækst. Derfor efterspørger branchen kompetente medarbejdere, der kan drible med de mange opgaver, der opstår i forbindelse med filmproduktion. Det prøver FilmFyn og UCL nu at løse gennem det nye valgfag ’Film i Oplevelsesøkonomien’.

- For at kunne imødekomme de mange filmprojekter, der tager afsæt gennem FilmFyn, har vi bl.a. valgt at igangsætte samarbejder om nye uddannelsesinitiativer. Det første skridt har vi allerede taget med UCL dette forår. Et godt initiativ som vi gerne ser flere af, siger Klaus Hansen Direktør ved FilmFyn.

Undervisning, gæsteoplæg og kortfilmsøvelser

På trods af corona-krise og en hurtig omlægning af valgfagsaktiviteterne, så disse kunne gennemføres online, har det første hold serviceøkonomstuderende fra UCL gennemført det nye valgfag i foråret. De studerende blev bragt med ind i filmuniverset – fra planlægning og koordinering til de produktionstekniske overvejelser.

- Det krævede en hel del fantasi og omstillingsparathed hos både undervisere og studerende, da vi tre dage inde i forløbet måtte omlægge undervisning, virksomhedsbesøg, gæsteoplæg og praktiske filmøvelser til at foregå online pga. corona-krisen. Men det lykkedes at få de studerende rundt om de emner, de kan komme berøring med, når de en dag forhåbentlig vælger at blive en del af den spændende filmverden, siger Susanne Herold Pilegaard, uddannelseskoordinator ved UCL.

Serviceøkonomer uddannes til at bestride centrale funktioner inden for bl.a. hotel-og restaurationsbranchen, turisme og eventområdet. Daglig dialog med mange forskellige mennesker, en hverdag fuld af planlægning, projektledelse og koordinering taler godt ind i den travle filmbranche.

- Filmbranchen er i stor vækst, og vi så hurtigt, at de basiskompetencer, som serviceøkonomerne uddanner sig til, kunne være til stor gavn for denne branche, specielt hvis de studerende får mulighed for at tilegne sig branchespecifikke egenskaber, gennem samarbejder som dette. I det nye valgfagsforløb har de studerende fået lov at nørde ind i branchen og sætte praksis og teori i spil. Vi håber, at flere af vores studerende vil søge over i branchen, og at branchen på sigt vil gøre brug af deres kompetencer, fx ved at gøre brug af de studerendes kompetencer i 3 måneders praktikforløb, siger Susanne Herold Pilegaard, uddannelseskoordinator på UCL.

Dimittender fra UCL’s serviceøkonomuddannelse der har fulgt valgfaget forventes at kunne begynde en karriereudvikling i filmproduktionernes produktionsafdeling.