UCL er med til at styrke Dansk Byggeris grønne omstilling

Bæredygtigt byggeri og bedre digitale løsninger i byggebranchen går hånd i hånd. Derfor har UCL sat gang i et nyt projektsamarbejde med Erhvervsfremmestyrelsen og lokale virksomheder om at udvikle nye digitale værktøjer, der kan understøtte virksomhedernes arbejde med bæredygtighed.

Dato: 15.06.2021 - Forfatter: Mark Lodberg

- Det er ikke nogen hemmelighed, at byggeriet er en af de brancher, der vejer tungest på vægtskålen, når det kommer til CO2-udledning og et negativt aftryk på miljøet, siger lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Mikkel Toppel.

- Hvis Danmark skal i mål med målsætningen om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030 skal byggebranchen gå forrest i den grønne omstilling, lyder vurderingen.

Derfor har UCL sat gang i et nyt projektsamarbejde med softwarevirksomheden Ajour Systems og repræsentanter fra den danske byggebranche, der repræsenterer alle dele af fødekæde i dansk byggeri - fra leverandører, rådgivere, entreprenører og bygherrer.

Projektet er delvist finansieret af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse, der har fokus på små og mellemstore virksomheder i byggeriet og dækker 50 procent af virksomhedernes udgifter til projektet.

- Målet med projektet er at gøre det mere enkelt at leve op til de mange krav om dokumentation, der gælder for bæredygtigt byggeri, siger Mikkel Toppel.

Behov for nye digitale værktøjer

Og her kan digitale løsninger spille en afgørende rolle, lyder det fra afdelingsleder hos Ajour Systems, Asmus Larsen, der har flere års erfaring med udvikling af digitale løsninger til byggebranchen.

- Projektets første workshops viser, at der er et stort behov for bl.a. forskellige typer af dokumentation, når vi taler bæredygtighed.

- I og med stort set alt dokumentation er data, der er repræsenteret som værdier eller filer, er digitalisering en forudsætning for at branchen kan håndtere en effektiv proces. Denne proces ønsker vi at gøre smartere, fortæller Asmus Larsen.

Deler erfaringer på tværs af byggebranchen

Projektet blev kickstartet til en workshop hos netop Ajour Systems, der lagde lokaler til den første erfaringsudveksling mellem deltagerne.

En af de deltagere var Dorthe Hartung fra Phønix Tag Materialer, der håber at nye digitale værktøjer kan lette den tunge arbejdsgang, der i dag præger hverdagen, når grønne tiltag skal dokumenteres.

- Vi vil gerne være med til at effektivisere digitaliseringen af den bæredygtige dokumentation.

- Som det er i dag indtaster vi manuelt de samme mængder af data i et hav af vidt forskellige systemer på forskellige måder. Det er dels spild af ressourcer og dels skaber det en efterfølgende stor og unødvendig manuel opgave med at vedligeholde data, og hermed også potentielle fejlmuligheder.

Bæredygtighed er en kompleks disciplin

Hos Dansk Boligbyg er man også glad for at være en del af projektet, der kaster lys på et ekstremt vigtigt og meget komplekst emne, fortæller digitaliseringsansvarlig Bjarke Apollo.

- Det er en ny disciplin for mange, som er kompleks at forstå. Der er mange aktører, som skal udføre mange ting, og det er ikke altid, at man ved hvorfor eller hvilken indflydelse det har for projektet. proc

- Derfor er det væsentligt at forstå de andre parters perspektiv, så vi kan skabe bedre projekter, som skaber værdi for alle. Og vi håber resultatet bliver et konkret værktøj eller en metode til at overskue kompleksiteten.

Ny national strategi for bæredygtigt byggeri

I april kom der en ny national strategi for bæredygtigt byggeri med en række initiativer, der skal understøtte en langsigtet omstilling af bygge- og anlægssektoren.

Den nye strategi markerer et skifte i tilgangen til bæredygtigt byggeri, forklarer Charlotte Lykke Pedersen, der underviser i bæredygtighed på bygningskonstruktøruddannelsen og delte ud af sin viden til deltagerne på projektets første workshop.

- I mange år har der været et ensidigt fokus på energiforbrug i bygninger med regelmæssige stramninger af bygningsreglementet. Men med den nye nationale strategi er der kommet et øget fokus på ressourcer - både i produktion af byggematerialer og på byggepladsen, i forhold til spild af energi og vandforbrug.

- Der er ligeledes kommet større fokus på indeklima og bygningens økonomi i drift – det synliggøres hermed, at det er ”dyrt” at bygge billigt.

- Med den nationale strategi har vi fået udpeget nogle pejlemærker, så hele byggeriets værdikæde kan begynde at indstille sig på øgede dokumentationskrav i god tid.

Og spørger man Charlotte Lykke Pedersen, så er projekter som dette helt afgørende, hvis byggebranchen skal gå en grønnere fremtid i møde.

- Byggeriet står for ca. 40 procent af energiforbruget, og hvad mange ikke ved er, at byggeriet samtidig står for ca. 30 procent af ressourceforbruget.

Ressourcer som i mange år ikke har været tænkt til genanvendelse, hvis man ser bort fra nedknusning af mineralske materialer til vejfyld.

- Med så stor andel af det samlede ressourceforbrug, bør byggebranchen påtage sig et ansvar med dels at nedbringe ”rovdrift” på vores fælles naturressourcer samt skabe nogle initiativer, der kan fremme cirkularitet og affaldsminimering.

Fakta

Den Europæiske Fond for Regional Udvikling samt Erhvervsfremmebestyrelsen støtter projektet med henholdsvis 50 og 25 %.