Direktør Poul Skov Dahl i nyt ekspertråd om ældrepleje

Det er en udfordring uden lette løsninger. Befolkningen bliver ældre, og samtidig mangler der plejepersonale til at tage sig af de ældre borgere. Hvordan den situation skal håndteres får et nyt ekspertråd til opgave at rådgive Odense Kommune om.

Dato: 26.05.2023 - Forfatter: Winnie Laursen

Ekspertrådet er nedsat af Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune med rådmand Brian Dybro (SF) i spidsen. Baggrunden er, at den mangel på blandt andre sosu-medarbejdere, som allerede kan mærkes mange steder i landet, også rammer Odense Kommune.

- Det er stærkt, at Odense kommune vælger en analytisk tilgang til den her udfordring, for der findes ikke snuptagsløsninger på så komplekts et problem, siger direktør for Kompetence- og organisationsudvikling Poul Skov Dahl, der glæder sig til at give sit bidrag i ekspertrådet. 

Mangel på medarbejdere

Ifølge Kommunernes Landsforening kommer der på landsplan til at mangle cirka 16.000 sosu-medarbejdere i 2030 – i Odense forventes tallet at være omkring 400.

Fremtidsudsigterne bekymrer naturligvis rådmand Brian Dybro. I en pressemeddelelse fra Odense Kommune siger han:

- Min frygt er, at ældreplejen risikerer at ende i en meget kritisk situation, hvor kommunerne ikke har de nødvendige, uddannede medarbejdere til at tage sig af dem, der har brug for hjælp. Derfor er der brug for at tænke ældreområdet helt anderledes, og jeg er utrolig glad for, at vi i Odense har kunnet samle nogle af landets førende eksperter på sundheds- og ældreområdet til at hjælpe os med den opgave.

Tydelig udvikling

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse indenfor flere fag, der løfter opgaver i sundhedsvæsenet, eksempelvis uddannelsen til sygeplejerske.

Og det er bare et af flere fag indenfor velfærdsområdet, hvor der de senere år har været en tydelig nedgang i søgningen.

- Hvis vi skal have hænder og hoveder nok til at opretholde en velfungerende ældrepleje, så er der behov for, at flere unge vælger en karrierevej, der går i den retning. Og der tror jeg, det er en særskilt pointe, at det skal være tydeligt for de unge, at et fag indeholder gode muligheder for udvikling, siger direktør Poul Skov Dahl.

Borgerne er de sande eksperter

Ekspertrådet, der i alt består af fem medlemmer, mødes første gang til september. Formand for rådet er projektschef Pia Kürstein Kjellbeg fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Inden ekspertrådet mødes første gang, vil der blive afholdt en række dialogmøder med borgere fra Odense, med lokale uddannelsesinstitutioner og interessseorganisationer. Det indspil, der kommer derfra, danner udgangspunkt for ekpertrådets drøftelser.

- Nu sidder vi nogle få mennesker i ekspertrådet, men de sande eksperter er jo de ældre selv, deres pårørende og de mange dygtige medarbejdere i sektoren. Derfor er det godt, at der kommer et indspil, som skal gøre os i stand til at komme med gode bud på løsninger, siger direktør Poul Skov Dahl.

Ekspertrådet skal komme med deres anbefalinger til fremtidens ældrepleje i november 2023.