UCL med i nyt stærkt uddannelsessamarbejde

Nye uddannelsespakker skal kickstarte til klimamål og grøn omstilling

Dato: 11.12.2020 - Forfatter: Peter Schiødt Carlson

En bred vifte af uddannelsesinstitutioner og organisationer på det syddanske arbejdsmarked sætter over en 2-årig periode skarpt fokus på at udvikle, udbyde og afprøve praksisnære og kompetencegivende grønne uddannelsespakker.

UCL's tovholder på projektet er chefkonsulent Marie Nørgaard Laursen. Hun har store forventninger til samarbejdet:

- Projektet fokuserer på el- og byggeområdet samt metalindustrien. Disse er væsentlige brancher i den grønne omstilling, og her vil der relativt hurtigt kunne sættes mærkbart aftryk på grøn omstilling, fortæller Marie.

Det er en bredspektret cocktail, der nu er gået sammen. Ud over UCL er samarbejdsparterne på uddannelsesfronten Erhvervsakademi Sydvest og Syddansk Universitet.

Derudover er der stærk repræsentation of både arbejdsgiver- og lønmodtagerorgansiationer: TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk EL-Forbund, Dansk Metal, Dansk Industri, Teknisk Landsforbund og HK.

Kamp for klimamål – lokalt og globalt

- Alle i samarbejdet ved, hvordan de kompetencegivende efter- og videreuddannelser virker kvalificerende og løfter mennesker til ny viden, og dermed er værktøjer til at udvikle medarbejdere og virksomheder. Dermed er vi aktivt med til at gøre en lokal indsats i kampen for at opfylde klimamålene. Det er meget væsentligt såvel lokalt som globalt, understreger Marie Nørgaard Laursen.

Projektet er finansieret af de såkaldte FoU-midler, der er en pulje af forsøgs- og udviklingsmidler under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Projektet løber fra 1. januar 2021 til udgangen af 2022.