Flere af UCL’s uddannelser har ledige studiepladser

3209 kommende studerende har i dag fået at vide, at de er optaget på en uddannelse på UCL. Det er 48 flere end sidste år. Alligevel har flere af UCL’s uddannelser stadig ledige studiepladser.

Dato: 28.07.2023 - Forfatter: Carsten Pico

UCL’s pædagog-, sygeplejerske-, socialrådgiver- og læreruddannelse er igen i år de fire uddannelser, der kan tilbyde flest ansøgere at gå i gang med en uddannelse.

- Det er positivt, at både sygeplejerske-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen i Odense allerede nu har fyldt alle studiepladser op til sommerstart, siger UCL’s rektor Jens Mejer Pedersen.

UCL’s rektor glæder sig også over fyldte studiepladser til sommerstarten på de fire sundhedsuddannelser ergoterapeut-, radiograf-, fysioterapeut- og bioanalytikeruddannelsen, hvoraf de tre sidstnævnte også har alt optaget til vinterstart.

Der er ledige pladser på pædagog-, sygeplejerske-, socialrådgiver og læreruddannelsen i fx Jelling, Vejle og Svendborg med studiestart i september eller til februar 2024, hvor der også er ledige pladser i Odense.

Derfor håber UCL’s rektor, Jens Mejer Pedersen, at mange uddannelsessøgende de kommende uger vil se i retning af uddannelser indenfor velfærdsområdet, når UCL i dag åbner for søgningen til ledige studiepladser.

- Hospitaler, børnehaver og skoler står allerede nu med store rekrutteringsudfordringer. Og vi risikerer, at det bliver endnu værre, hvis ikke der er væsentligt flere, der uddanner sig til pædagog, lærer, socialrådgiver eller sygeplejerske i fremtiden, siger Jens Mejer Pedersen.

Sygeplejerskestuderende i Sim Lab.jpg
Pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen har i år optagelsestal på hhv 26 og 12 procent under sidste års niveau. Læreruddannelsen har en fremgang på 11 procent og socialrådgiveruddannelsen en fremgang på 3 procent.

Fremgang til UCL’s erhvervsrettede uddannelser

På UCL’s erhvervsrettede uddannelser går optagelsestallene i år frem med 16 procent.

Selvom en del af forklaringen er, at erhvervsakademiuddannelser med vinteroptag for første gang medregnes i statistikken, er der flere positive tendenser at hæfte sig ved.

- I år er første gang vi udbyder uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator i Vejle. 35 ansøgere er blevet tilbudt en plads til sommerstart. Det er tæt på vores mål, så det er en fin start, siger Jens Mejer Pedersen.

- Derudover er det positivt, at der er fremgang til markedsføringsøkonomuddannelsen, og at it-, bygningskonstruktør- og finansuddannelserne fortsat er attraktive uddannelser, siger UCL’s rektor.

Selvom de erhvervsrettede uddannelser har fremgang i optagelsestallene, så er der også ledige studiepladser på en del de uddannelser, der er rettet mod det private erhvervsliv.

Fremgang i optaget på top up-uddannelser

Interessen for UCL’s top up-uddannelser er også stigende.

I år kan UCL tilbyde en plads på en top up-uddannelse til 15 procent flere sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Der er i år især markant fremgang til uddannelserne til IT-sikkerhed, sport management og webudvikling.

Top up-uddannelserne henvender sig til studerende, der gerne vil bygge videre på en erhvervsakademiuddannelse og derved afslutte som professionsbachelor.

- Mange virksomheder efterspørger flere dimittender på bachelorniveau, fordi de har brug for medarbejdere, der er specialister inden for deres område. Derfor glæder det mig, at der generelt er stor interesse for at komme ind på vores 11 top up-uddannelser, siger Jens Mejer Pedersen.

Hvor har UCL ledige studiepladser?

Du kan finde en oversigt over, hvilke af UCL’s uddannelser der har ledige studiepladser via nedenstående link.

Ledige studiepladser.