Helle Elisabeth Andersen har fået ph.d.-afhandling godkendt

Helle Elisabeth Andersen fra Sygeplejerskeuddannelsen i Odense er blevet tildelt ph.d.-grad.

Dato: 21.12.2020 - Forfatter: Carsten Pico

18. december forsvarede UCL’s Helle Elisabeth Andersen ph.d.-afhandlingen med titlen ”Who cares? Caring responsibility from the perspectives of older, ill persons and their adult children in primary healthcare”.

- I ph.d.-projektet har jeg undersøgt, hvordan kronisk syge, skrøbelige ældre over 80 år og deres voksne børn oplever fænomenet pleje- og omsorgsansvar, når den ældre bor alene i eget hjem, siger Helle Elisabeth Andersen fra UCL’s sygeplejerskeuddannelse.

Projektet viser, at de ældre og deres børn er på hårdt arbejde for at sikre en god og værdig pleje i eget hjem.

Ph.d.’en har fokus på relationen mellem ældre og deres børn

Ph.d.-afhandlingen tager udgangspunkt i, at når ældre mennesker bliver boende længst muligt i eget hjem, bliver de ofte tiltagende afhængige af, at pårørende såsom voksne børn påtager sig et pleje- og omsorgsansvar.

- Det kan ses som en konsekvens af, at det offentliges ansvar og tilbud indskrænkes, og mere pleje- og omsorgsansvar placeres hos de ældre og deres familier, siger Helle Elisabeth Andersen.

- I projektet har jeg undersøgt, hvordan kronisk syge, fysisk skrøbelige ældre oplever at blive afhængige af hjælp fra deres børn, samt hvordan børnene oplever at udøve pleje- og omsorgsansvar for deres gamle far eller mor, siger hun.

Endvidere har Helle Elisabeth Andersen undersøgt, hvordan de ældre og børnene oplever pleje- og omsorgsansvar udøvet af de sundhedsprofessionelle i primærsektoren.

Helle Elisabeth Andersen har lavet sit ph.d.-projekt i samarbejde med Aarhus Universitet, Health.