Marianne Staal Stougaard har forsvaret sin ph.d.

Marianne Staal Stougaard fra Anvendt velfærdsforskning har den 5. marts 2020 modtaget ph.d.-graden for en afhandling om samskabelse i udviklingen af velfærdsydelser.

Dato: 12.03.2021 - Forfatter: Kasper Duus

Hvordan kan man i højere grad inddrage civilsamfund og borgere i produktionen af velfærdsydelser?

Det har Marianne Staal Stougaard undersøgt i sit ph.d.-projekt, som hun netop har forsvaret.

Hun har undersøgt, hvordan fagprofessionelle frontmedarbejdere og borgere i udsatte boligområder kan samarbejde og samskabe velfærdsydelser. Borgere i udsatte positioner bliver sjældent inddraget i den tidlige designfase i udviklingen af velfærdsydelser.

– Der er en tendens til, at man inddrager borgerne sent i processen, nemlig når der skal implementeres, og velfærdsydelserne allerede er designet, fortæller Marianne Staal Stougaard. Dermed risikerer ydelserne at ramme ved siden af borgernes oplevede behov.

Hendes forskning viser, at der er en række forhold og barrierer, der knytter sig til borgernes såvel som de fagprofessionelles positioner, som er bestemmende for, hvornår og hvordan samskabelse om velfærdsydelser kan foregå.

Det oplevede hun i et af projektets casestudier, hvor en gruppe dansk-somaliske kvinder først var afvisende over for at blive inddraget i implementeringen af en velfærdsservice, som var designet af kommunen. Men siden blev de initiativtagere til samskabelse med de samme kommunale aktører, da kvinderne dannede en forening med det formål at forebygge kriminalitet blandt dansk-somaliske unge. Herigennem fik de kollektiv magt til at gøre deres perspektiver gældende over for de kommunale aktører.

– Tidlig inddragelse af og samskabelse med udsatte borgergrupper har potentiale til at komme med nye løsninger på komplekse problemstillinger, i den proces er relationel tillid vigtig for opretholdelsen af samskabelsesforholdet, forklarer Marianne Staal Stougaard.

Marianne Staal Stougaard har lavet sit ph.d.-projekt i samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.