Ny ph.d.: Det institutionelle skøn i praksis

Mette Bonderup har i sit ph.d.-arbejde undersøgt, hvordan fem forskellige grupper af fagprofessionelle i en kommune vurderer udsatte familiers sociale problemer.

Dato: 15.06.2021 - Forfatter: Kasper Duus

Ph.d.-afhandlingen er blevet til i et samarbejde med Odense Kommune. Kommunen har politisk prioriteret at etablere en ny helhedsorienteret familieindsats. Derfor har man skabt en ny tværgående enhed med fagpersoner fra forskellige forvaltninger under en fælles leder.

- Min analyse peger på, at sagsbehandlernes skønsudfoldelse i høj grad er styret af lovene på de områder, som de er sat til at administrere, og at der i mindre grad trækkes på viden for det tilstødende forvaltningsområde, siger Mette Bonderup.

Hun har i sit projekt undersøgt de professionelles udfoldelse af skønnet i mødet med en fiktiv familie – en såkaldt vignetcase. De fem faggrupper, som Mette Bonderup har undersøgt i sin afhandling, er case- manager (sagsbehandler uden myndighed), myndighedssagsbehandler fra børn- og ungeområdet, myndighedssagsbehandler fra beskæftigelsesområdet, kontaktpersoner og mentorer. Hun har blandt andet afholdt konstruerede teammøder, hvor teamet i fællesskab reflekterede over familiecasen. Hun har også lavet interview, indsamlet skriftlige refleksioner og analyseret den institutionelle kontekst gennem en række skriftlige kilder.

Tænk kompleksiteten ind

Projektet peger på, at det er vanskeligt for kommunen at finde frem til fælles værdier og mål for den enkelte udsatte familie, selvom den politiske vilje er til stede. De politiske, lovgivningsmæssige og ledelsesmæssige rammer fra de enkelte forvaltningsområder flytter med ind i teamet – i særdeleshed via sagsbehandlerne.

- For eksempel vil en sagsbehandler fra beskæftigelsesforvaltningen prioritere og argumentere for, at moderen kommer i job, mens en andre fagpersoner vil prioritere at løse for eksempel misbrugsproblemer eller andre problemer i familien først, siger Mette Bonderup.

- Der er stor forskel på, hvordan de forskellige faggrupper forstår familiens problemer og behov, og forståelserne vandrer mellem de organisatoriske niveauer. Hvis man vil opnå en helhedsorienteret praksis, er min anbefaling, at man politisk og ledelsesmæssigt er nødt til at tænke kompleksiteten ind og løsne styringen af myndighedssagsbehandlerne, siger Mette Bonderup

Mette Bonderup forsvarede sin ph.d.-afhandling Der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert, når man snakker faglige vurderinger den 27. maj 2021 ved Aalborg Universitet. Hun er ansat ved Afdeling for Velfærdsforskning.