Professor i spidsen for nyt forskningsspor i ledelse

Fra første februar påbegynder UCL en ambitiøs satsning på forskning i ledelse. Det sker med ansættelsen af Morten Balle Hansen, der kommer fra en stilling som professor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet.

Dato: 31.01.2022 - Forfatter: Winnie Laursen

Professor Morten Balle Hansen skal opbygge og udvikle forskningsprogrammet ”ledelse”, der kommer til at indgå som et af fire områder inden for afdelingen ”Anvendt Velfærdsforskning”.

Og han tør godt svinge sig op på den store klinge, når det gælder vigtigheden af god ledelse.

- Ledelse er afgørende for, om folk har et godt liv, om det gode liv kan fortsætte på længere sigt, om man med ledelse sætter ind og tilpasser sig ændrede vilkår, siger Morten Balle Hansen.

 

Afgørende for danskernes livskvalitet

Og det er netop på tværs af UCL, at forskning i ledelse skal gøre sig gældende. Det kan rette sig både mod hvordan ledelse bliver udfoldet i skolerne, blandt de små i børnehaverne og ikke mindst på ældreområdet, hvor det er en national udfordring at få ansatte nok til plejeopgaverne.

- det er jo afgørende for danskernes livskvalitet, om de er trygge ved at sende deres gamle mor på plejehjem, eller om de er sikre på, at der bliver passet godt på deres barn i institutionen. Derfor er det meget meningsfuldt at forske i ledelse, og jeg forestiller mig, at jeg kommer til at bruge en del tid på at opbygge netværk inden for de forskellige fagområder, siger Morten Balle Hansen, der har haft offentlig ledelse som en rød tråd igennem hele sin akademiske karriere.

Aalborg Universitet i ti år 

Han er oprindeligt uddannet cand. oecon. fra SDU, hvor han skrev Ph.d. om rollen som kommunaldirektør og dennes magtmæssige ledelsesrum.

Siden er det blevet til en lang række forskningsudgivelser om offentlig ledelse både i danske og internationale videnskabelige tidsskrifter.    

Morten Balle Hansen kommer fra en stilling som professor og leder af forskningscenteret COMA (Center for organisation, Management og Administration) ved Aalborg Universitet. Her har han været ansat i ti år, og i øjeblikket står han i spidsen for et forskningsprojekt, der indsamler data om, hvordan en stor digitaliseringsopgave som implementering af elektroniske patientjournaler bliver grebet an ledelsesmæssigt på flere offentlige hospitaler

 

Forskningsmiljø på tværs

Men i Odense, hvor Morten Balle Hansen har haft adresse - også imens han arbejdede i Nordjylland, gælder det UCL. Her er er ambitionen at opbygge et forskningsmiljø omkring ledelse, hvor dygtige forskere søger til, uanset om de kommer fra universitet eller professionshøjskoler.

I den henseende er Morten Balle Hansen et godt eksempel. Han kommer til at bruge en femtedel af sin arbejdstid på SDU, hvor han skal undervise på master i offentlig ledelse.

Og hvordan er han så selv som leder?

- Det skal du ikke spørge mig om! udbryder han smågrinende. Men han kommer alligevel frem til, at han som leder har stået i spidsen for mennesker, der er vant til i høj grad at tilrettelægge deres arbejde selv. Derfor forsøger han at være en leder, der godt kan skære til og igennem, men som især inspirerer og sætter retning.

- Og så gælder det helt indlysende om at vise folk, at man grundlæggende vil dem det godt, siger Morten Balle Hansen.