Thomas Illum Hansen nyt medlem af Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning

Forskningschef for anvendt forskning i pædagogik og samfund får en central rolle i udvælgelsen af nye forskningsprojekter.

Dato: 16.09.2021 - Forfatter: Winnie Laursen

Hvordan får man psykisk sårbare elever tilbage i den almindelige klasse efter indlæggelse? Hvordan inddrager man bæredygtig udvikling i undervisningen på danske folkeskoler? Og hvad skal der til, for at elever bliver stærke i at bruge statistik, når de skal vurdere betydelige mængder data?

Skal uddele nye ph.d.-stipendier

Det er store og vigtige emner, der er fokus på, når der skal bevilges penge til forskningsprojekter inden for læreruddannelsen og folkeskolen.

Det bliver forskningschef Thomas Illum Hansens opgave sammen med ti andre medlemmer af Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning at udpege de kommende projekter, der skal uddeles penge til.

Det særlige ved den type ph.d.-stipendier er, at de bliver til i et samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler. Og i det ansøgerfelt glæder Thomas Illum Hansen sig til at få indblik i ny viden.

- Der bliver lagt stor vægt på projekter, der peger meget direkte ind i udviklingen af undervisningen. Og det er jo det, det handler om – at øge kvaliteten i undervisningen og styrke uddannelsesforskningen i Danmark. Det der i sidste ende kan mærkes som bedre undervisning til landets folkeskoleelever, siger han.

30 millioner kroner om året

Thomas Illum Hansen, er forskningschef for anvendt forskning i pædagogik og samfund på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og har blandt andet forsket i kvalitet, motivation og brug af digitale teknologier og nye undersøgende tilgange i folkeskolen.

Thomas Illum Hansen er udpeget som medlem af Ph.d.-rådet i perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2025. Rådet uddeler årligt stipendier for cirka 30 millioner kroner, og ved seneste uddeling var der tolv forskningsprojekter, der fik grønt lys.